Aan de slag met inclusie en diversiteit!

Keynote van Linda van den Bergh (lector “Waarderen van Diversiteit”)

Fontys belooft alle studenten te ondersteunen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, waarbij ruimte geboden wordt aan alle culturen en sociaaleconomische achtergronden. Dit zijn twee van de vele factoren waarop studenten van elkaar verschillen. Om de ontwikkeling en het welzijn van iedere student te bevorderen, is het belangrijk om als studentcoach open te staan voor -en aan te sluiten bij- de persoonlijke ondersteuningsbehoeften van de student. Hierbij zijn hoge verwachtingen cruciaal. Verwachtingen van individuele studenten zijn van invloed op de kansen die je hen biedt om te leren. Dit uit zich bijvoorbeeld in de mate waarin je ruimte biedt voor het maken van eigen keuzes en op de kwaliteit van je feedback. Alle docenten vormen verwachtingen over hun studenten. Drie factoren zijn hierin belangrijk:

1. De mate waarin je denkt vanuit stereotype beelden of vooroordelen;

2. Je mindset;

3. De mate waarin jij en je docententeam self-efficacy ervaart.

Linda zal tijdens de keynote ingaan op de manier waarop dit kan spelen bij studentcoaches.

ja, ik meld me aan en ga aan de slag met inclusie en diversiteit

Na de keynote kun je diverse workshops volgen. De keuze maak je op de dag zelf, maar hieronder vind je alvast de sneak preview.

Sfeerafbeelding Fontys

Programma - 20 februari

13.00Inloop
13.30Welkom en keynote Linda van den Bergh
14.00 - 14.50Workshopronde 1
14.50 - 15.00Wissel
15.00 - 15.50Workshopronde 2
15.50 - 16.30Borrel
LocatieEindhoven, R5 Aula

Autisme Awareness Project (AAP)

Tijdens deze workshop neemt Roy je mee in de wereld van autisme. Aan de hand van voorbeelden en een interactieve werkvorm krijg je een beter beeld en kun je de inzichten in je dagelijkse werk inzetten.

Benutten van arbeidspotentieel van studenten met autisme of ADHD

De arbeidsparticipatiegraad van hoger opgeleiden met een functiebeperking als autisme of ADHD loopt ver achter op die van hoger opgeleiden zonder een functiebeperking. Nederland is zelfs een van de slechts presterende landen in Europa op dit gebied.
Deze workshop geeft inzicht welke factoren van invloed zijn hierop en hoe wij samen de participatiekansen voor studenten met een functiebeperking kunnen vergroten.

De inclusieve docent: Internationale Studenten

Via een ‘diversiteit & inclusie’ spel leer je de culturele diversiteit herkennen en hierop in te spelen in de praktijk bij internationale studenten.
‘Seek to understand before being understood’ (Stephen Covey) is het motto van deze workshop.

Studeren met een onzichtbare handicap

Freek is student bij FHICT en gaat tijdens deze workshop in op hoe het is om te studeren met een onzichtbare handicap (o.a. AD(H)D). Hij neemt je mee waar een student tegen aan kan lopen en wat de werkende principes zijn.

‘Geef jij jezelf de (Professionele en Creatieve) Ruimte?’

In deze workshop o.l.v. Angeline van der Kamp en Petra Kerstens word je op interactieve en creatieve wijze bewust gemaakt van het gegeven ‘professionele ruimte’: hoeveel ruimte heb ik om studenten te begeleiden zoals het past bij mijn professionele visie en kwaliteiten binnen de kaders van mijn werkcontext?

Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs

Tijdens deze workshop neemt Esther je mee in de wereld van hoogbegaafde studenten. Waar hebben we het dan over? Maar ook waar lopen zij tegen aan in het hoger onderwijs? En hoe kunnen we hoogbegaafdheid signaleren en het beste deze studenten begeleiden?

Waarderen van seksuele diversiteit: #wijzijnfontys...

De Fontyscommunity bestaat uit een heel divers publiek. Aandacht voor seksuele diversiteit en sociale veiligheid popt steeds meer op. In deze workshop verkennen wij onze eigen opvattingen en stereotype beelden. We kijken hoe wij als onderwijsprofessional een rol kunnen spelen in aandacht voor seksuele diversiteit in het HBO gevoed door verhalen van de werkvloer.

In gesprek met: eerste generatie student - studeren en inclusiviteit

In gesprek met studenten over wat het betekent om als eerste uit je familie te gaan studeren, en wat daarvoor nodig is vanuit de omgeving, de student en vanuit de opleiding. Een gesprek dat tot denken aanzet.