Lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals

Sfeerafbeelding Fontys

Opleiden voor de toekomst

Onderwijs is een onderwerp waarover elke dag wel iets in de krant staat. Onderwijs is belangrijk, want het bereidt de kinderen en jongeren van nu voor op gedrag, vaardigheden en attitudes om te participeren in de toekomstige samenleving. Maar de meningen zijn verdeeld over hoe dat onderwijs er precies uit moet zien en waar het aan moet voldoen om deze rol te kunnen vervullen. Veel aandacht voor taal en rekenen, voor burgerschap en cultuur of juist inzoomen op ‘21e eeuwse vaardigheden’? Wat betekent dit voor de leraren die het onderwijs vormgeven en voor de manier waarop deze leraren worden opgeleid?

Onderwijs dat toekomstbestendig is vraagt om leraren die dat onderwijs kunnen maken

Onderwijs dat toekomstbestendig is vraagt om antwoorden op vragen:
- Wat moet er geleerd worden
? (inhoud van het onderwijs, vakken, vaardigheden); 
- Hoe kan dit geleerd worden
? (groepen, individueel, welke pedagogisch didactische keuzes);
- Hoe kan dit leren georganiseerd worden? (wat is de rol van leraren, hoe ziet een schooldag eruit).

Leraren die dat onderwijs kunnen maken zijn ‘wendbare onderwijsprofessionals’ die in staat zijn met de veranderende omgeving in en om het onderwijs mee te bewegen en die vorm te geven, nu en in de toekomst.

In het Lectoraat ‘Wendbare onderwijsprofessionals’ gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Dat doen we met en kenniskring met deelnemers vanuit het VO, MBO en de Lerarenopleiding.

Meer informatie over het Lectoraat 'Wendbare onderwijsprofessionals' volgt z.s.m.

Contact

Lector: Dr.ir. Q.H. Quinta Kools