Individueel werkplekleren

Hoeveel uren besteed ik aan individueel werkplekleren?

Tijdens het eerste studiejaar besteed je minimaal 6-8 uur per week aan werkplekleren. Dit mag ook in de avonduren of in het weekend zijn.

Wat houdt individueel werkplekleren in?

Je sluit aan bij de dagelijkse werkzaamheden van de werkplek. Je bouwt pedagogische relaties op, verkent jezelf als pedagoog en je krijgt zicht op je leervragen. Voor aanvang van de opleiding vindt nog een informatiebijeenkomst plaats.

Hoe kom ik aan een plek bij een individuele werkplek?

Deze plek regel je zelf voorafgaand aan de start van het eerste jaar.
Hulpmiddelen:
- Onstage (database werkplekken)
- Informatiebijeenkomst
- Facebook Pedagogiek
- Je eigen netwerk

De snelste manier om meer informatie te krijgen, is om even te bellen, maar een mail met motivatie en (een cv met) foto is ook een prima manier om te solliciteren naar een werkplek. Als je toevallig in de buurt woont, zou je zelfs langs kunnen gaan om je voor te stellen!

Criteria individueel werkplekleren

- Direct contact met kinderen/jongeren
- Student kan werken aan de bekwaamheden op basis van zijn leercontract
- Student is boventallig
- Vast contactpersoon vanuit werkplek
- Student kan minimaal 6-8 uur werkplek leren
- Niveau 4 plek
- Werkplek begeleider(s) is (zijn) zijn geen familie

Voorbeelden van werkplekken

Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs, Integraal Kindcentrum, welzijn of buurthuiswerk, cultuur- of sportorganisaties en vrijwilligers organisaties, etc.