Academy

Veel Fontys collega's ondernemen activiteiten die studiesucces bij studenten positief beïnvloeden. We merken dat er in de organisatie grote behoefte bestaat aan het delen van deze initiatieven. We lopen tegen dezelfde dingen aan en oplossingen van anderen kunnen echte eyeopeners zijn, waar we van kunnen leren.

Om het delen te faciliteren en te stimuleren bestaat de Academy Studiesucces. Drie keer per jaar wordt deze bijeenkomst voor collega's binnen Fontys die in hun dagelijkse werk betrokken zijn bij Studiesucces georganiseerd.

Heb je zelf een onderwerp voor een Academy of een initiatief dat je graag wilt delen, laat het ons weten!

 • Workshops Academy Studiesucces

  1. Esther Tonnaer (consultant Studiesucces) en Eva-Lisa Janssen (oprichter en bestuurslid Ucademy): Fontys actieplan studentenwelzijn meets Ucademy.
  Afgelopen maanden zijn de onderwerpen studiedruk en studentenwelzijn geregeld in het nieuws geweest. Ook vanuit de organisatie zijn er signalen waaruit blijkt dat dit ook bij onze studenten een vraagstuk is. Daarop is een actieplan geschreven met als doel studentenwelzijn binnen Fontys te vergroten. Hierbij gaan we een samenwerking aan met Ucademy! Ucademy is trainingsbureau gericht op Bildung (voor en door studenten) en biedt workshops die studenten voorzien van een skillset die ze nodig hebben in een steeds veranderende en dynamische wereld. Nieuwsgierig? We geven graag inzicht in onze plannen!

  2. Timo Wesenaar (Fontys Pulsed): Empower TEC Kickstart.
  Een studieprogramma voor studenten die stoppen met hun propedeuse maar toch nog onderwijs willen blijven volgen. Beschrijven wat Empower is vraagt veel woorden, te veel voor deze introductie. Kom langs en ervaar de potentie van deze innovatie binnen het Fontysonderwijs. We willen jullie informeren over dit studieprogramma, meenemen in de ideeën die hebben geleid tot de ontwikkeling, iets van de aanpak laten ervaren en misschien al de eerste ervaringen delen.

  3. Robert Gielissen en Mark Haans (programmamanagers Herpositionering Economisch Domein (HED)): Welke stappen zetten we binnen het economisch domein richting meer doorstroommogelijkheden binnen Fontys?
  Dit onder de vlag van het programma 'Herpositionering Economisch Domein'. Vervolgens gaan we discussiëren aan de hand van de reacties en vragen die binnen het programma nog beantwoord moeten worden.

  4. Leoni Holleman (dienst SV): Niet iedere student is gelukkig bij de studie die hij of zij volgt. Maar weten wat je écht wilt doen en daar vervolgens voor gaan, kan knap lastig zijn. Bij het switchprogramma Explore ondersteunen we studenten in hun zoektocht. Ervaar de aanpak van Explore door stil te staan bij je eigen (werk)geluk.

  5. Els Hendriksen, Elma van Loon en Els Coolen (studentconsulenten FH Mens en Gezondheid): Slb taken, wij doen er een schepje bovenop!
  In de rol van studentconsulent hebben wij binnen ons instituut de mogelijkheid om met extra tijd, bevoegdheden en expertise studenten te begeleiden op specifieke problematiek. Hierdoor kunnen we de uitval laag houden en de doorstroom optimaliseren.

  6. Paul Cornelissen (projectleider) en Angelique Jansen: Parallelpropedeuse technisch domein.
  Op dit moment zijn 3 technische instituten (Engineering, T&W en BEnT) gezamenlijk bezig om een voltijdse parallelpropedeuse voor de 8 opleidingen van deze instituten te ontwikkelen. De doelstellingen zijn verminderen van de uitval, keuzemogelijkheden van de studenten vereenvoudigen en verhelderen en zorgen voor een goede switch & match binnen het technische domein. Het basisidee is dat studenten die “iets met techniek” willen, via een talentontwikkelingsprogramma de keuzes te laten maken die leiden tot een doorstroomkwalificatie van één van de acht opleidingen in dit domein. Ook is deze propedeuse een “uitvalsbasis” voor studenten die initieel voor een technische opleiding kozen, maar het niet konden redden of er toch iets anders van hadden verwacht, maar toch nog steeds iets met techniek willen. In de workshop delen we de ideeën en het concept met jullie, maar ook nog meer goede ideeën vragen via een brainstormsessie voor de wijze waarop we dit zo goed mogelijk kunnen realiseren.

  7. Saida Takmenti en Nathalie Boeijen (onderwijskundigen FHICT): 'Studentnabij onderwijs vertaalt in een succesvolle doorstroom’.
  De manier waarop wij bij FHICT studenten begeleiden door hun opleiding en omgaan met de doorstroom van onze studenten, is in eerste instantie een voortvloeisel van onze visie op onderwijs. In onze visie staat studentnabij onderwijs centraal. Voor ons houdt dat in dat het onderwijs voldoet aan de volgende 3 centrale kenmerken: betekenisvol & praktijkgericht, talentgericht & gepersonaliseerd en sociaal. We gaan in op deze drie kenmerken en laten met concrete voorbeelden zien hoe wij deze bij FHICT vertalen naar de doorstroom van onze studenten. Vervolgens maken we in groepen de vertaalslag naar de eigen praktijk: Wat kan ik met/vind ik van de voorbeelden die hier genoemd zijn? In hoeverre passen deze ook in mijn context? Hoe kan het nog beter? Om tijdens de workshop voldoende toe te komen aan met name het overleg en de vertaalslag, vragen we je om voorafgaand alvast onze visie te bestuderen en daar je eventuele vragen bij te formuleren. We kunnen dan direct gezamenlijk inhoudelijk aan de slag!  

  8. Dimphy Hooijmaijers en Rosemarie Moonen (consultants Studiesucces): Bindend Studieadvies, hoe of hoog leggen we de lat en waarom?
  40 studiepunten in het eerste studiejaar. Of toch 60? Iets daar tussenin? Of stellen we op een andere manier vast of studenten geschikt zijn voor het beroep en of ze de opleiding tot een goed einde kunnen brengen? Wat zijn de consequenties voor studenten, curricula, organisatie en maatschappij? Deel jouw inzichten aan de discussietafel. Hoe denkt Fontys erover!