Studiekeuzecheck (SKC) 2020

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting, Oriëntatie & Matching
Soort Reflectie-instrument
DoelgroepStudiekiezers, aankomende student
ContactpersoonElkie Blokhuis en Suzanne van Gorp

Aangepaste Studiekeuzecheck vanaf 2020: van een check naar een check-in bij Fontys!

Meer reflectie op orientatie en studiekeuze en een warm welkom bij Fontys!

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen Fontys streven we er naar dat elke student op de juiste plek zit. En dat hij of zij een warm welkom bij ons ervaart. De Studiekeuzecheck en het bijbehorende 'check-in' gesprek helpt hierbij en is één van de eerste kennismakingsmomenten. Belangrijk dus voor zowel de aankomende student als voor de opleiding waarvoor de student zich aanmeldt. De nieuwe Studiekeuzecheck gaat in voor de aanmeldingen voor het studiejaar 2020/2021.

Sfeerafbeelding Fontys

In bredere context

De SKC aanpassing staat niet op zichzelf, maar wordt opgepakt in een drieluik. Zo (door)ontwikkelen we representatieve online en offline activiteiten voor de poort die gericht zijn op een realistische hbo-ervaring. En zetten we in op het verbeteren en personaliseren van communicatie met de aankomende én startende student. In combinatie met goede begeleiding tijdens deze startperiode wil Fontys de student een warm welkom heten. De Startthermometer is een concreet voorbeeld van hoe Fontys ook na de eerste paar weken een vinger aan de pols houdt en waar nodig bijstuurt.

Doelgroep

Alle potentiële studenten, die een verzoek tot inschrijving doen voor de propedeuse van een bacheloropleiding of het eerste jaar van een Associate degree-opleiding.

NB. Voor internationale studenten is de studiekeuzecheck een recht, maar geen inschrijfverplichting.

“Pas wanneer de student geconfronteerd wordt met de realiteit, valt het kwartje. Het jongerenbrein is debet aan het (nog) niet overzien van de consequenties bij bepaalde keuzes. Daar moeten we studenten dus bij helpen” dr. Evelyne Meens

Belangrijkste opbrengsten

Binding voor de poort

Faciliteren van switch en doorstroom

Student als regisseur van zijn eigen loopbaan

Stappen SKC proces

* = Voor student met alleen een Non-Dutch diploma kan dit anders worden ingevuld

  • Een student meldt zich aan voor een opleiding via StudieLink
  • De student wordt door de opleiding uitgenodigd voor het invullen van een vragenlijst.
  • Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst ontvangt de student een uitnodiging voor een Check-in gesprek (max. 4 weken later)
  • Student en gespreksleider voeren een Check-in gesprek.Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken
  • De student ontvangt een e-mail met een afschrift van het studiekeuzeadvies
  • Als de student aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet wordt hij ingeschreven voor de opleiding van zijn keuze / hij annuleert zijn eventuele overige aanmeldingen
  • De student start met de gekozen opleiding

Bronnen/Bewijsmateriaal

Presentatie Commissie Studentzaken

Meens, E.E.M. (2018). Motivation. Individual differences in students’ educational choices and study success. Dissertatie, Tilburg Universiteit.

Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. N. (2016). Predicting performance in higher education using proximal predictors. PloS one, 11(4), e0153663.

Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Roeser, R., & Schiefele, U. (2015). Development of achievement motivation and engagement. In R. M. Lerner (Series Ed.) & M. Lamb (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology and Developmental Science: Vol. 3. Socioemotional processes (7th ed., pp. 657-700). New York, NY: Wiley.