Studiekeuzecheck (SKC) 2020

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting, Oriëntatie & Matching
Soort Reflectie-instrument
DoelgroepStudiekiezers, aankomende student
ContactpersoonElkie Blokhuis en Suzanne van Gorp

Aangepaste Studiekeuzecheck vanaf 2020: van een check naar een check-in bij Fontys!

Meer reflectie op orientatie en studiekeuze en een warm welkom bij Fontys!

Sfeerafbeelding Fontys

Binnen Fontys streven we er naar dat elke student op de juiste plek zit. En dat hij of zij een warm welkom bij ons ervaart. De Studiekeuzecheck en het bijbehorende 'check-in' gesprek helpt hierbij en is één van de eerste kennismakingsmomenten. Belangrijk dus voor zowel de aankomende student als voor de opleiding waarvoor de student zich aanmeldt. De nieuwe Studiekeuzecheck gaat in voor de aanmeldingen voor het studiejaar 2020/2021.

Wat is nieuw?

• Van een check op motivatie naar reflectie op de studiekeuze en een warm welkom

• Van een uitgebreide vragenlijst naar een beperkt aantal vragen vooraf

• Een aparte vragenlijst per aanmelding

• Een gespreksdocument met open antwoorden

• Geen ABCD advies meer, maar een kwalitatief advies

• Ook voor de internationale student biedt de nieuwe opzet een warm welkom!

Inschrijving ná 1 mei

Met de introductie van de nieuwe Studiekeuzecheck is de regeling met betrekking tot de tijdigheid/niet tijdigheid op detail veranderd: voor aanmelders ná 1 mei, met een verplichting tot deelname aan de SKC, betekende dit voorheen dat ze met een A of B advies toch werden ingeschreven; bij een C of D advies werd de inschrijving geweigerd, dit wordt ook het bindend negatief advies genoemd.

Bij de nieuwe Studiekeuzecheck wordt er op basis van een drietal criteria een onderbouwd positief of negatief studiekeuzeadvies gegeven. Voor aanmelders na 1 mei betekent dit vanaf 2020 dat ze met een positief advies toch worden ingeschreven. Biij een negatief advies wordt inschrijving geweigerd. De manier om te komen tot een advies wordt uitgebreid toegelicht in de training voor gespreksvoerders.

Als er bij de toekomstige student sprake is van persoonlijke omstandigheden of een bindend studieadvies dan kan hij of zij bezwaar maken.De volledige uitleg en de werkwijze voor bezwaar maken staat beschreven in de Regeling studiekeuzeadvies.

Doelgroep

Alle potentiële studenten, die een verzoek tot inschrijving doen voor de propedeuse van een bacheloropleiding of het eerste jaar van een Associate degree-opleiding.

De verplichting tot deelname geld niet voor Internationale studenten en aanmelders voor een deeltijd of duale opleiding.

“Pas wanneer de student geconfronteerd wordt met de realiteit, valt het kwartje. Het jongerenbrein is debet aan het (nog) niet overzien van de consequenties bij bepaalde keuzes. Daar moeten we studenten dus bij helpen” dr. Evelyne Meens

Belangrijkste opbrengsten

Binding voor de poort

Faciliteren van switch en doorstroom

Student als regisseur van zijn eigen loopbaan

FAQ

Hieronder vind je de link naar de webpagina voor potentials over de Studiekeuzecheck, inclusief veelgestelde vragen (en antwoorden).

studiekeuzecheck

Stappen SKC proces

* = Voor student met alleen een Non-Dutch diploma kan dit anders worden ingevuld

  • Een student meldt zich aan voor een opleiding via StudieLink
  • De student wordt door de opleiding uitgenodigd voor het invullen van een vragenlijst.
  • Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst ontvangt de student een uitnodiging voor een Check-in gesprek (max. 4 weken later)
  • Student en gespreksleider voeren een Check-in gesprek.Tijdens het gesprek wordt het studiekeuzeadvies opgesteld en besproken
  • De student ontvangt een e-mail met een afschrift van het studiekeuzeadvies
  • Als de student aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet wordt hij ingeschreven voor de opleiding van zijn keuze / hij annuleert zijn eventuele overige aanmeldingen
  • De student start met de gekozen opleiding

Training Workflow SKC

Een toelichting op elke stap in het nieuwe SKC proces. Handig voor iedereen die vanuit zijn rol betrokken is met de Workflow SKC.

Data en aanmelden

Nieuwsbrieven Studiekeuzecheck 2020

Training gespreksvoerders

Om alle instituten te helpen met de implementatie van de nieuwe opzet, organiseren we praktische trainingen over de vernieuwde vragenlijst, de rapportage en het voeren van adviesgesprekken.

Sfeerafbeelding Fontys

Toolkit SKC

  • Communicatieformats, voorbeeld vragenlijst en advies, handleidingen etc.

Aangepaste regeling Studiekeuzeadvies

Met de introductie van de nieuwe Studiekeuzecheck is er ook een aangepaste regeling Studiekeuzeadvies.
Deze aanpassing komt er op neer dat voor de nieuwe Studiekeuzecheck criteria voor het studiekeuzeadvies zijn opgenomen in de regeling Studiekeuzeadvies.

In december 2019 komt het aangepaste artikel 2a in de OER beschikbaar. Om instituten tegemoet te komen, plaatsen we centraal op de website bij elke opleidingsOER dezelfde opmerking.
Namelijk dat de criteria voor een studiekeuzeadvies zijn opgenomen in de regeling Studiekeuzeadvies en dat lid 7 en 8 uit de OER 2019-2020 daarom niet meer gelden voor het studiejaar 2020-2021.
Individuele OERen hoeven dus niet noodzakelijkerwijs aangepast te worden.

Let op: eventueel aanvullende activiteiten staan dan niet officieel vermeld. Vanuit juridisch oogpunt is dit ook niet noodzakelijk. Mocht je eventuele aanvullende activiteiten wel al graag willen vastleggen, dan kun je een addendum voor de OER aanleveren bij Juridische Zaken.

Bronnen/Bewijsmateriaal

Presentatie Commissie Studentzaken

Meens, E.E.M. (2018). Motivation. Individual differences in students’ educational choices and study success. Dissertatie, Tilburg Universiteit.

Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. N. (2016). Predicting performance in higher education using proximal predictors. PloS one, 11(4), e0153663.

Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Roeser, R., & Schiefele, U. (2015). Development of achievement motivation and engagement. In R. M. Lerner (Series Ed.) & M. Lamb (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology and Developmental Science: Vol. 3. Socioemotional processes (7th ed., pp. 657-700). New York, NY: Wiley.