Mijn student denkt aan zelfmoord. Wat nu?

Sfeerafbeelding Fontys

Hoe te handelen bij (vermoeden van) psychische crisis of nood van een student? Volg het stappenplan of bekijk de algemene tips onderaan de pagina.

Stap 1: Wat is de ernst van de situatie?

Probeer deze in te schatten n.a.v. het gesprek dat je hebt gevoerd, of stel er directe vragen over aan de student.

Het stellen van een directe vraag over suïcidegedachten of - plannen, zorgt er niet voor dat de student daadwerkelijk tot actie over gaat. De student heeft deze gedachten ook zonder jouw inmenging en voelt zich waarschijnlijk juist opgelucht dat hij/zij er met iemand over kan praten. 

Sfeerafbeelding Fontys

Licht

De student heeft af en toe suïcidegedachten, kan nog aan andere dingen denken, realiseert zich de gevolgen voor vrienden en familie. Nog geen duidelijke plannen of voorbereidingen.

Sfeerafbeelding Fontys

Midden

De student heeft vaak gedachten en beelden van suïcide, gevoelens van wanhoop, heeft een duidelijk plan met voorbereidingen, denkt dat het voor anderen beter is als hij/zij er niet meer is. Afscheidsbrieven zijn soms overwogen of geschreven.

Sfeerafbeelding Fontys

Zwaar

De student denkt alleen maar aan suïcide, enorme gevoelens van wanhoop, geen oog voor gevolgen voor anderen, er is een duidelijk plan, mogelijk reeds geoefend. Elk moment kan een impulsdoorbraak leiden tot suïcide.

Sfeerafbeelding Fontys

Op Fontys terrein

Student is verward, doet uitingen over suïcide, hij zou ter plekke een poging kunnen ondernemen.

Stap 2: Wie moet ik wel/niet informeren?

Sfeerafbeelding Fontys

Licht

Vraag door en bespreek opties, zowel binnen als buiten Fontys (studentenpsycholoog, huisarts).

Bespreek bij wie de student verder terecht kan. Voorbeeldvraag: “heb je iemand bij wie je terecht kunt?” (ouders, vrienden, etc).

Stimuleer de student om contact op te nemen met een studentendecaan en/of studentenpsycholoog. (08850-80000).

Maak een vervolgafspraak met de student en kom terug op gemaakte afspraken. Vraag de student om in de tussentijd met zijn studentcoach in gesprek te gaan.

Sfeerafbeelding Fontys

Midden

Stimuleer de student tot het maken van een afspraak met huisarts, een studentendecaan en/of studentenpsycholoog (08850-80000).

Of spreek af om samen naar een inloopspreekuur van een studentendecaan te gaan of om samen een afspraak te maken.

Bespreek bij wie de student terecht kan. Voorbeeldvraag: “Heb je iemand bij wie je terecht kunt?” (ouders, vrienden, etc)

Maak een vervolgafspraak met de student en kom terug op de gemaakte afspraken.

Attendeer de student op www.113.nl / 0800-0113 of 113

Sfeerafbeelding Fontys

Zwaar - tijdens/buiten kantooruren

Bespreek of er iemand is die de student op kan komen halen. Neem indien nodig contact op met ouders (in overleg met student).

Indien niemand de student kan ophalen:
- bel huisarts(enpost)
- maak een concrete afspraak: “kan ik er op vertrouwen dat je jezelf niets aandoet?”
- maak een vervolgafspraak met de student en kom terug op gemaakte afspraken
- bel ter plekke 113online (0800-0113) om te overleggen
- bel de Fontys meldkamer (08850-77119) om te overleggen

Sfeerafbeelding Fontys

Op Fontys terrein

Bespreek of er iemand is die de student op kan komen halen. Neem indien nodig contact op met ouders (in overleg met student).

Indien niemand de student kan ophalen:
- bel huisarts(enpost)
- maak een concrete afspraak: “kan ik er op vertrouwen dat je jezelf niets aandoet?”
- maak een vervolgafspraak met de student en kom terug op gemaakte afspraken
- bel ter plekke 113online (0800-0113) om te overleggen
- bel de Fontys meldkamer (08850-77119) om te overleggen

Tips algemeen

 • Beloof geen geheimhouding.
 • Deel je zorg.
 • Blijf je eigen grens bewaken.
 • Bel je leidinggevende ondanks dat het avond is.
 • Bespreek casussen met collega’s en eventueel leidinggevende.
 • Niet iedere uitspraak tot suïcide leidt tot actie, het kan een reactie zijn op ervaren stress. Probeer het in de context te plaatsen > BSA komt er aan, veel tentamens, etc. Sommige uitspraken horen bij de leeftijd/fase. Neem de student altijd serieus in zijn/haar gevoel en verwijs door naar een studentendecaan en/of studentenpsycholoog.
 • Bij twijfel overleg je met een studentenpsycholoog via 08850-80000.
 • Je kunt ook bellen met 113online (0800-0113 of 113) voor overleg. Zie www.113.nl.
 • Leg altijd overlegmoment(en) en beslissing(en) vast.
 • Ter overweging: stel een collega aan die hier ervaring / affiniteit mee heeft als eerste contactpersoon binnen de opleiding en/of instituut.
 • Mocht je een unheimisch gevoel overhouden aan een gesprek met een student, probeer dan de student nog te spreken (telefonisch of in persoon). Kijk of je bevestiging kunt krijgen van je onderbuikgevoel.
 • Mocht je onderbuikgevoel bevestigd worden, bespreek dan de opties voor hulp binnen en buiten Fontys.
 • Volg de online training suïcidepreventie van 113 zelfmoord preventie