Startthermometer

Reflectie-instrument voor eerstejaars

OpleidingFontysbreed
ThemaLoopbaanketen, studentcoaching en studiekeuze
Soort Reflectie-instrument
DoelgroepEerstejaars studenten
ContactpersoonLinda Oosterwijk

Op maandag 22 november 2021 wordt de Startthermometer weer aangeboden aan alle voltijd en duaal eerstejaars studenten!
De Startthermometer is een online reflectie-instrument dat de student na de eerste lesweken en tentamens stil laat staan bij de gemaakte studiekeuze en hun eerste ervaringen. Hiermee houdt Fontys een vinger aan de pols bij de eerstejaars studenten als het gaat om hun welzijn en het goed kunnen landen in de nieuwe onderwijsomgeving.
Middels dit instrument kan de studentcoach waar nodig vroegtijdig bijsturen, zodat de student zich maximaal en optimaal kan ontplooien. Bij eventuele vragen, twijfels of zorgen is er vervolgens gerichte hulp en coaching.

Op basis van resultaten uit de Startthermometer is het mogelijk om 50% van de uitvallers en 80% van de blijvers na het eerste jaar al na de eerste lesperiode juist te voorspellen. Met name de tevredenheid over de studiekeuze blijkt al vroeg in het eerste jaar een doorslaggevende factor. Al deze resultaten worden gebundeld in een interactief dashboard dat toegankelijk is voor alle medewerkers. Hiermee geeft het instrument op maat inzicht in de zaken die spelen onder de eerstejaars studenten bij de start van de studie en wat aandachtspunten zijn in de opleiding en/of de begeleiding. Dit vormt de basis voor interventies waarmee het onderwijs nóg beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van de student. En daarmee bijdraagt aan studentenwelzijn.

Workshop Startthermometer

Het bieden van handvatten hoe het instrument door coaches kan worden ingezet ten behoeve van de eigen student en als managementinformatie binnen een opleiding of instituut. Neem contact op met Suzanne van Gorp voor meer informatie.

Mail Suzanne

Studentenwelzijn bij Fontys

download factsheet

Voor studentcoaches

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Communicatieplanning

DatumMiddelDoelgroep
1 november 2021Nieuwsbrief - aankondiging Startthermometero.a. Studentcoaches
15 november 2021Nieuwsbrief - reminder aankondiging Startthermometero.a. Studentcoaches
16 november 2021PortalberichtM&C contactpersonen
22 november 2021Verzending vragenlijst StartthermometerEerstejaars studenten
22 nov - 10 dec 2021Social Media en infomonitorenEerstejaars studenten
Eind januari 2022Nieuwsbrief - Resultaten, dashboard en infographico.a. Studentcoaches

Student Fontys Hogeschool Pedagogiek

“Ik vind het fijn om zelf even terug te denken of ik nu op de juiste opleiding zit en of deze opleiding aansluit bij mij persoonlijk en mijn leerdoelen.”

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Student Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid

“Ik zou het zelf prettig vinden om de Startthermometer samen met mijn slb'er te maken. Het persoonlijk contact en het samen praten over de conclusie die je trekt bij bepaalde vragen heeft voor mij erg veel meerwaarde. Ook kun je dan samen meteen nadenken over eventuele vervolgstappen.”

Student Fontys Hogeschool Communicatie

“De Startthermometer was uitgebreid, waarin je mening van en gevoel voor de opleiding goed werd gepolst! Bij verschillende vragen moest ik langer nadenken en dat geeft aan dat er goed is nagedacht over de vragen.”

Student Fontys Hogeschool Sociale Studies

“De Startthermometer heeft me geholpen om op verschillende gebieden op mezelf te reflecteren. Over bepaalde gebieden had ik niet nagedacht, maar door de Startthermometer wel.”

Student PABO Fontys Hogeschool Kind en Educatie

“Ik denk dat het een goed idee is om alle studenten op een Fontys opleiding de Startthermometer te laten maken tijdens een vak als algemene studievaardigheden of deze via hun slb’er krijgen, omdat studenten dan eerder in de gaten hebben of ze wel of niet op de juiste plaats zitten bij hun huidige opleiding.”

Marketing- en communicatie medewerker Fontys International Business School

“De startthermometer geeft mij op een makkelijke en overzichtelijke manier een snel overzicht over wat studenten van Fontys of van hun opleiding vinden. Niet alleen inhoudelijk maar op vele vlakken is het een interessante tool om mee te werken waarmee je snel een goed overzicht van de student krijgt.”

Docent de Nieuwste Pabo

“Ik was verheugd om te vernemen dat ‘de Startthermometer’ was ontwikkeld om na 10 weken belangrijke gegevens over/voor de 1e jaars student beschikbaar te krijgen. Omdat onze slb’ers aan de start van elke 10-weekse periode een individueel gesprek met de student voeren, is het eenvoudig te organiseren dat men samen naar de individuele uitslagen van de thermometer kijkt. Het zal naar verwachting, naast de eerste uitslagen van toetsing, nóg betere/volledigere gegevens opleveren over het functioneren van de 1e jaars student tot nu toe. Alle slb’ers van de Nieuwste Pabo zijn in een workshop bijgepraat over de zin en opzet van de Startthermometer, leerden de uitslagen te lezen en er relevante vragen aan te koppelen. Tot slot vindt ons instituut het interessant om uitslagen op instituutsniveau te kunnen vergelijken met andere instituten. ”

Studieadviseur Juridische Hogeschool Avans/Fontys

"Binnen de JHS hebben we als speerpunt binnen slb ‘binding met de opleiding’. We hebben als slb-beleidsgroep uitgezocht wat we als opleiding kunnen doen om ervoor te zorgen dat studenten zich meer betrokken voelen bij medestudenten en de opleiding. Toen we de resultaten van de Startthermometer kregen, was dat een mooie aanleiding om te kijken welke opleiding hoog op dit thema scoort. Dat bleek de FLOS te zijn. Ik heb contact gelegd met de slb-coördinator daar en heb dus gebruik mogen maken van de good practice aldaar. "