Kennisbank Diversiteit & Emancipatie

Inhoud

Kennisbank Diversiteit en Emancipatie omvat bijna 41.000 titelbeschrijvingen op het gebied van diversiteit en emancipatie. Het gaat om titelbeschrijvingen van diverse soorten documenten : artikelen, scripties, studies, nota’s, handleidingen, projectverslagen, beeldmateriaal, en boeken.
De titelbeschrijvingen bevatten links : deze links verwijzen door naar het volledige document of naar een website waar het document kan worden aangeschaft.

Thema's: discriminatie en beeldvorming, gelijke behandeling en discriminatiebestrijding, vrouwenemancipatie, LHBT-emancipatie, diversiteitvraagstukken op het gebied van cultureel, gender en religie, de positie van etnische minderheden en andere minderheidsgroepen op diverse maatschappelijke terreinen, huiselijk geweld, burgerschap, segregatie. De Kennisbank richt zich op Nederland.

Toegang

Vrij toegankelijk via Kennisbank Diversiteit & Emancipatie.
NB: werkt niet in Edge.

Sfeerafbeelding Fontys