Sprint naar content

Regelingen, statuten en reglementen

Nederlands Engels Duits
Algemene Inkoopvoorwaarden open open open
Bestuursbesluit Cameratoezicht open
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontys open
Bestuurs- en beheersreglement - Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1 open
Collegegeldregeling open
Gedragscode onderwijs in een vreemde taal open
Gedragscode Studentenbegeleiding open
Huisregels en ordemaatregelen open open
ICT-Gedragscode medewerkers open
ICT-Gedragscode studenten open
Interne gedragsregels Fontys (Integriteitscode) open open
Klachtenregeling NGWI open open
Klokkenluidersregeling open
Parkeerregeling open open
Parkeerregeling - bijlage a Parkeermanagementsystemen open
Parkeerregeling - bijlage b Tarieven opladen e-auto's open
Privacyreglement 2017 - medewerkers open
Privacyreglement 2017 - studenten open open
Regeling Arbo en Milieu (2016) open
Regeling Bestuursbeurzen open open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2022-2023 open open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2022-2023 - Aanvulling open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2022-2023 - Samenvatting open
Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2022-2023 open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2023-2024 open open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2023-2024 - Aanvulling
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2023-2024 - Samenvatting open
Regeling Inschrijfvoorwaarden - Beleid afwijkende inschrijving 2023-2024
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies open open
Regeling Ongewenst gedrag open
Regeling Profileringsfonds open open
Regeling Studiekeuzeadvies open open
Regeling Vergoeding Commissies en Stuurgroepen open open
Sociale media gedragscode open open
Statuten Stichting Fontys open open
Studentenstatuut 2021 open open
Studentenstatuut 2022 open open
Studentondernemersbeleid - en regeling open open
Topsportbeleid - en regeling 2022 open open
Visitatieregeling open open open
Voorwaarden Inschrijving cursisten open open
Voorwaarden Fontyskaart open