Onderwijs heeft een taak bij zelfmoordpreventie

Op 30 augustus schreef staatssecretaris Van Rijn een kamerbrief over passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen. Hierin informeert hij de kamer over de acties rondom zelfmoordpreventie en wijst daarbij ook op de rol en taak van scholen. Zie hieronder een passage op pag. 3 van de brief:

Sfeerafbeelding Fontys


Eén op de tien jongeren tussen 12 en 25 jaar heeft zelfmoordgedachten!! Drie procent van hen doet daadwerkelijk een zelfmoordpoging of beschadigt zichzelf. Veel van deze jongeren zijn niet in behandeling bij een hulpverlener. Voor scholen dus een belangrijke signalerende taak en een taak om leerlingen te begeleiden en te stimuleren om hulp te zoeken. Daarvoor is door Stichting 113Zelfmoordpreventie een heldere en concrete handreiking geschreven.

Handreiking zelfmoordpreventie voor scholen en universiteiten:
https://www.113.nl/sites/default/files/113/preventie/Handreiking%20113-onderwijs.pdf
In deze handreiking vind je veel praktische tips en informatie.

Daarnaast wordt gerefereert naar de Landelijke Agenda Suicide preventie 2018-2021. Ook daarin krijgt het onderwijs een plaats:

Sfeerafbeelding Fontys


Bekijk ook: https://www.vo-raad.nl/nieuws/landelijke-agenda-suicidepreventie-verlengd 
Zie hier het eerdere bericht op deze pagina van 5 februari 2017: Professioneel omgaan met lastige gebeurtenissen, zoals – dreigingen tot - zelfdoding door leerlingen een lastige zaak voor scholen.