Samenwerken onderwijs en jeugdhulp op een rij gezet

NJI 2017
Het NJI heeft een werkbaar instrument ontwikkeld waarmee scholen en jeugdhulp informatie en ideeën kunnen opdoen over hoe zij samenwerken met jeugdhulp en waar zij met een quickscan de kwaliteit van hun samenwerken in beeld kunnen brengen. Zie: https://www.nji.nl/kenniskaart-Kwaliteit-Verbinding-Onderwijs-en-Jeugdhulp.pdf
De kenniskaart geeft bondige en praktische informatie over het waarom, wat en hoe van samenwerken. Scholen zijn belangrijke verwijzers naar wijkteams.Op basis van de gegevens van de Monitor aansluitng Onderwijs en jeugdhulp van maart 2017 komt naar voren dat 70 % van de aanmeldingen bij wijkteams vanuit het onderwijs komt. Zie: http://nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Monitor-Aansluiting-Onderwijs-Jeugdhulp
In de kenniskaart komen veel thema’s terug die we ook in ons lectoraat hebben onderzocht en waar ook wij aandacht voor vragen: het belang van taal bij samenwerken, het ontwikkelen en expliciteren van een duidelijke visie, het horen van de stem van ouders en leerling vanaf het allereerste begin, het daadwerkelijk samen aan de slag gaan binnen de school.