Samenwerken vmbo, mbo en bedrijfsleven levert resultaat!

NRO publicatie 28 februari 2017

Titel onderzoeksproject: Doorstroom in de groene beroepskolom

Looptijd: september 2014 – september 2016

Projectleider: Ton Bruining, KPC-groep

Er zijn verschillende aanbevelingen uit het onderzoek voorgekomen die interessant zijn voor leraren. Het is aan te raden veel lessen te geven binnen de context waarin zowel door vmbo- als mbo-leerlingen wordt gewerkt. het onderzoeken en gebruikmaken van de mogelijkheden van dergelijke initiativen vergt tijd en moet groeien. Daarnaast blijkt het vakoverstijgend vormgeven van onderwijs nut te hebben. Verbreding van het programma kan worden georganiseerd door samenwerking met andere vmbo scholen in de regio.

Zowel ouders als leerlingen blijken gevoelig te zijn voor een leeromgeving die in samenwerking met bedrijven is vormgegeven. Schoolonderzoeker Dees stelt dat gezamenlijke voorlichtin en werving door school en bedrijven in dit soort onderwijscontexten ervoor kan zorgen dat ouders de keuze voor het beroepsonderwijs niet als negatief zullen zien. Het bevorderen van de doorstroom tussen vmbo-mbo begint in de school: het doen van onderzoek kan leiden tot het organiseren van denkkracht en deskundigheidsbevordering bij werkgevers. Het is daarnaast zaak om als onderwijsinstelling pro actief in te spelen op het imago van de school, onder andere door profilering. Tenslotte blijkt uit het oderzoek dat het streven naar de duurzame samenwerking tussen vmbo, mbo en begrijfsleven van groot belang is voor de stabiele organisatie van initiatieven. Dit vergt investering in zowel tijd als relatie. Nieuwgierig geworden? houd dan de websites van de consortiumleden in de gaten.