Scholen een taak bij de vorming van het wereldbeeld van hun leerlingen? En hoe dan?

Wie zijn kind liefheeft, verdiept zich in de wereld- NRC Handelsblad 25 maart 2017, Opinie & Debat, pag. 8 en 9- Daan Roovers, docent publieksfilosofie UvA- Auteur filosofisch pamflet Mensen maken. Nieuw Licht op opvoeden. (2017)

Roovers schrijft in dit, twee pagina grote, artikel over de dilemma’s die zij – ook als ouder - ervaart in hoe wij onze kinderen leren omgaan met het nieuws dat hen bijvoorbeeld via het Jeugdjournaal bereikt. Zij stelt zichzelf de vraag wat de confrontatie met wereldgebeurtenissen betekent voor onze kinderen en voor hun wereldbeeld. Zij is verbaasd dat wij weinig prioriteit lijken te leggen om deze vraag te onderzoeken. In opvoedkundige literatuur wordt meer aandacht besteed aan de impact van nep-geweld in films en games dan aan die van echt geweld op het journaal en internet.

Roovers ziet een rol voor ouders en voor scholen bij de vorming van het wereldbeeld van kinderen. In navolging van Hannah Arendt bijvoorbeeld, is zij van mening dat leraren over dit soort thema’s met hun leerlingen zouden moeten praten. Om dat te kunnen, moeten zij geinteresseerd blijven in de wereld om hen heen, hun opvattingen confronteren met andere opinies, nieuwsgierig zijn naar het leven elders en een open blik hebben.