Publicaties

Bij de start van het lectoraat heeft Jacqueline van Swet haar visie op het lectoraatsthema en de wijze waarop zij samen met de kenniskring dat thema wilde gaan onderzoeken verwoord in de lectorale rede.

Lectorale rede Jacqueline van Swet

Onderzoeksthema: Communicatie en samenwerking

Onderzoeksthema: De kracht van samenwerken

Onderzoeksthema: Hoe gaat de leraar om met de kijk van anderen op het kind

Onderzoeksthema: Holistisch perspectief op de ontwikkeling va het kind

Onderzoeksthema: Samenwerking met ouders

Onderzoeksthema: Samenwerking onderwijsprofessionals en jeugdhulpverlening

Sfeerafbeelding Fontys