ALO

Inleiding

In het onderwijs is professioneel werken altijd teamwork. De leraar LO dient zowel binnen als buiten de context van de school in verschillende teams (o.a. de vaksectie, kernteams en projectgroepen) samen te werken om gezamenlijke doelen te realiseren (KVLO 2017).

De leraar LO werkt veel samen binnen zijn vaksectie. De vaksectie bepaalt de concrete doelen, de inhoud en de wijze van beoordelen van het vak binnen de eigen school. Uiteraard dienen die doelen te passen bij de landelijke kerndoelen. Deze kerndoelen bieden nogal wat ruimte en het is altijd nodig om als vaksectie een concretiseringsslag te maken. Afspraken hierover worden opgeschreven in het Vakwerkplan. Dit werkplan heeft drie belangrijke functies:

  • Steunfunctie
  • Verantwoordingsfunctie
  • Vernieuwingsfunctie

Om de kwaliteit van de lessen lichamelijke opvoeding hoog te houden en mee te blijven bewegen met alle vernieuwingen in het vakgebied moet het Vakwerkplan jaarlijks 'ge-update' worden. De vaksectie kijkt waar het onderwijs verbeterd kan worden.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys