Jacques Brulot (voorzitter)

Managing director Springbok Company, Lid RvC Novisource

Inbreng

Als oud-KALO-er wilde ik destijds graag doorstuderen in een aanverwante richting. In die tijd was er helaas weinig wat voortborduurde op de KALO en dus ben ik uiteindelijk via bedrijfseconomie en een postdoctorale opleiding in het bedrijfsleven gekomen. Daar heb ik meerdere management, directie- en toezichthoudende rollen vervuld en ga ik momenteel ook als ondernemer door het leven. Elke dag heb ik nog baat bij de brede LO opleiding, als het gaat om presenteren, organiseren, enthousiasmeren en leidinggeven.

Vele jaren ben ik trainer/coach geweest in sporten als schaatsen, ijshockey, hockey en volleybal. Maar ook heb ik lesgegeven in marketing en management en ook daar merkte ik hoe breed toepasbaar de ervaringen uit de KALO-tijd eigenlijk zijn.

Toekomstperspectief en effect inzet samenwerking Raad van Advies en Fontys Sporthogeschool

Ik vind het dan enorm leuk om na zoveel jaar weer betrokken te zijn bij Fontys Sporthogeschool, maar dan in een heel andere rol. Sport en bewegen spelen nog altijd een belangrijke rol in mijn leven. Running, tennis, (te weinig) golf maar vooral schaatsen zijn favoriet.

Het enthousiasme wat de huidige opleidingen uitstralen maar ook (of misschien wel vooral) het motto van het lectoraat ‘een leven lang duurzaam en verantwoord sporten en bewegen’, heeft me doen besluiten om mijn tijd en energie graag in te zetten bij Fontys Sporthogeschool. Ik zie mijn rol binnen de Raad van Advies vooral als sparringpartner voor de opleiding en als ‘critical friend’.

De studenten bij Fontys Sporthogeschool kenmerken zich door een hoge dosis enthousiasme, een brede interesse en positief kritische karakters die sterk praktijkgericht zijn. Ik ben er een voorstander van om hen zo breed mogelijk op te leiden. Met ruime mogelijkheden om zich extra te ontwikkelingen (via excellentie trajecten). Dit geeft hen een brede persoonlijke ontwikkeling maar biedt hun ook in de arbeidsmarkt veel meer kansen.

Het ambitieniveau mag hoog zijn, nee, moet zelfs hoog zijn, want ze staan voor een enorm belangrijke taak. Namelijk meewerken om kinderen een gezonde levensstijl te leren d.m.v. sport en bewegen. Vernieuwingen in de curricula mogen dan ook niet ten koste gaan van de inhoud en diepgang, maar moeten een verbetering en aanvulling zijn.

Sfeerafbeelding Fontys

'Intrinsiek gemotiveerd en enthousiast betrokken bij deze prachtige opleidingen!'