Foto van persoon

Directeur expertisecentrum AI en Big Data

E. (Eric) van Tol

Eric van Tol is directeur, trekker en boegbeeld van het Expertisecentrum Big Data. De aanjager van het ICT doorbraakproject Big Data van het Ministerie van Economische Zaken. Met de ICT doorbraakprojecten wil de Rijksoverheid de kennis over ICT en de mogelijkheden ervan vergroten.

Op het gebied van Big Data is Eric actief in het verspreiden van kennis en het stimuleren van bedrijvigheid. De doorbraakprojecten sluiten aan bij en versterken het ICT beleid, zoals vastgelegd in de Digitale Agenda.nl.

Na zijn studies Natuurkunde en Wiskunde startte Eric als technisch consultant. Omdat hij ook een lerarenopleiding afrondde, heeft Van Tol veel kennis van en ervaring met didactiek, ontwikkelingspsychologie en conflicthandeling. Hij geeft presentaties bij bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. ‘Ik word snel verliefd op technologie’, zegt Van Tol. ‘Wat ik nu interessant vind, zijn de dingen die zich ontwikkelen op het grensvlak van IT en gedragswetenschappen. Hoe gaan mensen om met (nieuwe) technologieën is een vraag die mij bezighoudt.’

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Foto van persoon

E. (Eric) van Tol

Directeur expertisecentrum AI en Big Data