Onderzoek

Praktijkgericht en innovatief

Onderzoek van Fontys komt tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld, bij voorkeur in regionale kennisnetwerken, en is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe wij opleiden. Het onderzoek is georganiseerd binnen lectoraten en expertisecentra.

Thema's

Met vijf inhoudelijke Onderzoeksgebieden zet Fontys in op de ontwikkeling naar een kennisintensieve netwerkorganisatie die verbonden is met vraagstukken in de samenleving en het bedrijfsleven.

Creative Economy

Maatschappelijke uitdagingen vragen om creatieve oplossingen. Op het snijvlak van technologie en creativiteit ontstaan nieuwe modellen en nieuwe producten. Inbreng van creatieve disciplines is zeer gewenst in het technologisch domein.

High Tech Systems and Materials

Brabant en Limburg worden gezien als toonaangevende regio’s in research, innovatie en economische ontwikkeling op het gebied van hightech. We moeten investeren in kennis, kunde en faciliteiten om voorop te blijven.

Smart Society

Het thema Smart Society richt zich op de uitvoering van onderzoek naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving, waarin ieder mens mee kan doen. Binnen dit thema wordt er multidisciplinair en vakoverstijgend samengewerkt, hierbij wordt slim gebruik gemaakt van sociale en technologische mogelijkheden.

Health

Transitie van de zorg, waarbij autonomie, eigen regie, preventie, persoonsgerichtheid én integraal samenwerken met diverse disciplines de kernbegrippen vormen, kan mogelijk worden gemaakt door gebruik van nieuwe technologieën.

Learning Society

Het thema Learning Society wil een bijdrage leveren aan het leven lang leren, en het ontwikkelen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de inwoners en beroepsbevolking in onze regio. Het thema richt zich specifiek op het ontwikkelen én benutten van de future skills, in onderwijs en in arbeid.

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

En verder