Sprint naar content

Studieadvies

Aan het eind van het eerste studiejaar krijgt normaal gesproken iedere student een studieadvies. Een studieadvies (al dan niet bindend) is een beslissing van de hogeschool over de voortgang van de studie. Het advies kan ofwel bevestiging geven dat je op de juiste plek zit, of reden zijn om tijdig te switchen naar een andere studie. We vinden het belangrijk dat je op de juiste plek zit, wat de beslissing ook is.

Als je niet het vereiste aantal studiepunten hebt behaald, kan aan het studieadvies een afwijzing worden verbonden. Deze afwijzing is bindend. Je mag dan de opleiding niet verder vervolgen. Als de propedeuse geldt voor meerdere opleidingen, dan geldt het BNS ook voor meerdere opleidingen, tenzij anders vermeld. Kijk voor de procedure in de Onderwijs- en Examen Regeling OER van jouw opleiding.

Let op: Voordat een bindend negatief studieadvies (BNS) wordt gegeven, moet Fontys je een waarschuwing hebben gegeven.

DUO

Als je een BNS hebt gekregen, dan wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand. Zet dan ook tijdig je studiefinanciering en studentenreisproduct stop, want anders berekent DUO een hoge boete.

Termijn

Aan een BNS kan een termijn worden verbonden waarin heb je géén recht om opnieuw te starten met dezelfde opleiding. De termijn wordt vermeld in de OER van je opleiding. Je mag je wel inschrijven voor een andere opleiding binnen Fontys of informeren of je wordt toegelaten voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool.

De examencommissie kan op verzoek rekening houden met eventuele bijzondere omstandigheden en is verplicht je de gelegenheid te geven om jouw situatie toe te lichten. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, dien je dat tijdig te melden bij jouw studentcoach.

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je een beroep indienen tegen het negatief studieadvies. Lees hier hoe je dat kunt doen.

Afspraak maken met een van onze studentendecanen?

Sfeerafbeelding Fontys