Inschrijven

Wat leuk dat jij je hebt aangemeld voor deze opleiding. We verheugen ons er op jou te mogen verwelkomen na de zomer! Voordat je echt gaat beginnen zijn er nog een paar zaken die om jouw aandacht vragen. Op deze pagina vind je meer info. Heb je nog vragen? Laat het ons weten. We zijn er om jou te helpen.


Inschrijven

Welke zaken vragen aandacht rondom jouw inschrijving?

Je hebt je aangemeld voor een opleiding. Dat betekent NIET dat je al ingeschreven bent. Je bent pas ingeschreven als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

Ga regelmatig naar je Studielinkpagina en check je 'to do' acties.

Wat moet ik doen om mijn inschrijving compleet te maken?

Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink dashboard. Je wordt pas ingeschreven als je aan alle voorwaarden hebt voldaan. Houd rekening met verwerkingstijd (2 - 10 werkdagen). Een diplomawaardering kan vaak oplopen tot 2 weken.

Na je toelating ben je door fhksa@fontys.nl geïnformeerd over wat je precies moet doen en/of opsturen. Volg de acties in die mail meteen op, zodat je met een gerust gevoel kunt starten aan je opleiding.

Is jouw inschrijving nog niet compleet, dan kan het hier aan liggen:

·         Mijn persoonsgegevens zijn nog niet geverifieerd.

Wanneer je bent ingelogd met DIGI-D worden je persoonsgegevens automatisch door Studielink geverifieerd.
Is dat niet het geval, dan hebben wij een kopie van je geldige paspoort / ID kaart (géén rijbewijs) nodig met daarop al je voornamen voluit geschreven. Je mag dit als een scan (pdf) sturen naar fhksa@fontys.nl.
Staan niet al je voornamen voluit geschreven, voeg dan ook een uittreksel uit het bevolkingsregister (gemeente) toe, in Vlaanderen ook wel bekend als Attest van Hoofdverblijfplaats. 

·         Mijn vooropleidingsgegevens zijn nog niet geverifieerd

In principe worden jouw HAVO, VWO, MBO 4 en HBO/WO vooropleidinggegevens automatisch door DUO in Studielink gezet en automatisch geverifieerd. Je hoeft dan niets op te sturen. Als je pas net eindexamen in Nederland hebt gedaan, hoef je ook niets op te sturen. Ga je een Master volgen, dan gaat het erom dat je bachelor diploma voor 1 september is geverifieerd.

Heb je jouw diploma niet in Nederland behaald of heb je nog steeds in Studielink de melding dat je vooropleidingsgegevens niet geverifieerd zijn? Dan vragen we je om de volgende documenten per post op te sturen:

- gewaarmerkte (*) kopie van je diploma èn bijbehorende cijferlijst (in Vlaanderen: laatste rapport). 
*Gewaarmerkte kopie = de kopie is gemaakt, ondertekend en officieel gestempeld door jouw school of door een overheidsinstantie, wat bevestigt dat de kopie identiek is aan het origineel.  Let op dat je de originele gewaarmerkte kopie opstuurt, dus niet een scan of een kopie van een gewaarmerkte kopie.

Deze documenten mag je sturen naar:

FHK Studentenadministratie
Zwijsenplein 1
5038 TZ  Tilburg
Nederland

Je kunt de gevraagde documenten ook tijdens kantooruren bij ons afgeven in kamer B1.03 *.
Het kantoor is gesloten van 19 juli 2021 tot 17 augustus 2021 vanwege vakantie. Daarom ontvangen we je documenten graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juli zodat we je inschrijving voor de start van het studiejaar verwerkt kunnen hebben. Wij kunnen ook een gewaarmerkte kopie voor je maken. Breng dan je originele diploma en cijferlijst mee. * Check voor je komt of we geopend zijn, vanwege corona maatregelen is het kantoor tijdelijk gesloten tot nader bericht.

·         Betaling collegegeld regelen

In Studielink moet je aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen: vanaf welk rekeningnummer of je het hele bedrag ineens of in 10 termijnen wilt betalen. Dit zijn opeenvolgende stappen die je (vanaf half mei 2021)  kunt uitvoeren zodra je persoonsgegevens zijn geverifieerd. Check dus regelmatig je dashboard in Studielink.

Je collegegeld wordt overigens pas rond 25 september voor de eerste keer afgeschreven, dus niet op het moment dat je de machtiging afgeeft.

·         Taaleis

Indien je een Nederlandstalige opleiding gaat doen moet je voldoen aan de Nederlandse taaleis. Heb je een Nederlandse of Vlaamse vooropleiding, dan voldoe je automatisch aan de taaleis. Heb je een buitenlands diploma, dan moet je vóór 1 september een bewijs van NT2 programma II  inleveren. 

Voor een Engelstalige opleiding moet je aan de Engelse taaleis voldoen. Heb je tenminste een HAVO diploma of een diploma uit deze diploma lijst, voldoe je automatisch aan de taaleis. Voor overige EU studenten wordt het taalniveau getest tijdens de toelating/auditie. Alleen indien hier blijkt dat je Engels niet sufficiënt is, moet je een taalcertificaat inleveren vóór 1 september. Zie meer informatie op de website van jouw opleiding, onder toelatingseisen.

·         Overige acties?

Sommige opleidingen vragen nog overige documenten die hier niet genoemd zijn. Indien hier sprake van is, word je hierover geïnformeerd via fhksa@fontys.nl.

Ik wil mijn aanmelding/inschrijving annuleren.
Mocht je besluiten niet bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten te komen studeren, trek dan je inschrijfverzoek in op Studielink èn stuur ons s.v.p. even een mailtje. Dit voorkomt dat je telkens herinneringen krijgt en mogelijk kunnen we nog een andere student blij maken met jouw plek. Annuleer daarom zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 augustus 2021.

Studiekeuzecheck geldt niet voor selectieopleidingen

De meeste opleidingen hanteren de studiekeuzecheck, om te zorgen dat je op de juiste plek komt te zitten. Deze check test je op persoonlijkheidskenmerken, interesse en motivatie.

De opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) zijn zogeheten 'selectieopleidingen'. Dit houdt in dat de opleiding aanvullende eisen stelt. Bijvoorbeeld via de auditie Docent Theater. Daarom is de studiekeuzecheck niet van toepassing op de opleiding Docent Theater van de Academie voor Theater.

Als je gaat studeren moet je collegegeld betalen. De hoogte van de tarieven kan variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Voor studiejaar 2021-2022 kun je vanuit het Nationaal Programma Onderwijs rekenen op een eenmalige korting op het collegegeld. Wil je weten wat dit voor jou persoonlijk betekent? Check de collegegeldmeter en bekijk hoe hoog jouw collegegeld voor studiejaar 2021-2022 is.

Wil je meer info over het collegegeld kijk dan op www.fontys.nl/collegegeld

1. Bij betaling in termijnen

Er wordt geïnd in maximaal 10 gelijke termijnen op of rond de 25ste van de maand. Het nog te betalen bedrag wordt daarna verdeeld over de resterende termijnen. Dit duurt tot en met juni.
Belangrijk om te weten: Voor betaling in termijnen wordt € 24 administratiekosten per studiejaar berekend. Deze kosten worden gelijktijdig met de eerste termijn afgeschreven.

2. Bij betaling ineens

Als je op 1 september met je studie start, vindt de incasso van je collegegeld plaats op of rond 25 september. Start je na 1 september, dan vindt de incasso plaats op 25 september of de 25ste van de volgende maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving.

Belangrijk om te weten: Als je je 'verzoek tot inschrijving' voor het huidig studiejaar na de datum van de laatste incasso (op of rond 25 juni) hebt ingediend, is alleen betaling ineens mogelijk.

Start je in februari met je studie?

Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een instroom in februari, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 25ste van de maand. Dit is afhankelijk van de verwerkingstijd na je inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incasso plaatsvindt op of rond 25 juni. Zowel bij betaling ineens of in termijnen ontvang je voorafgaand aan elke incasso een bericht waarin je wordt geïnformeerd over de incassodatum.

Drie maanden voordat je opleiding start vraag je bij DUO studiefinanciering aan. Dit doe je ook als je nog niet weet of je geslaagd bent, of als je niet zeker weet of je bent toegelaten tot de opleiding van jouw keuze. Ben je gezakt, of besluit je toch een andere opleiding te gaan doen? Geef wijzigingen zo snel mogelijk door aan DUO.

Hoeveel geld leen je?

Als je studiefinanciering aanvraagt, is dat in de meeste gevallen een lening. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt lenen. Op de website van DUO vind je een handige tool waarmee je kunt berekenen hoeveel geld je nodig hebt.

Als je studiefinanciering ontvangt, kun je ook een OV-jaarkaart aanvragen. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

 
 

De momenten wanneer je naar school mag zijn extra leuk en ook online is er veel ruimte voor interactie met je klasgenoten."

Danou, over haar eerste studiejaar