Kennisbank Sport en Bewegen

Inhoud

Kennisbank Sport & Bewegen is de bibliotheek met publicaties op het brede terrein van sport en bewegen. Het betreft hier publicaties sport als doel en sport als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. De informatie wordt aan publiek beschikbaar gesteld via de websites van diverse organisaties.

Publicaties in deze Kennisbank zijn beschikbaar via de websites van:

Het Mulier Instituut beheert een hiernaast een semi openbare bibliotheek met een focus op sportonderzoek en -beleid. Het instituut is graag bereid studenten en onderzoekers die sportonderzoek doen, op afspraak inzage te geven in de collectie van publicaties.
Publicaties worden niet uitgeleend. Raadplegen is mogelijk op afspraak. Meer info op de site.

Toegang

Vrij toegankelijk via Kennisbank Sport & Bewegen

De online publicaties van het Mulier Instituut zijn vrij beschikbaar op Publicatieoverzicht Mulier Instituut.

De Bibliotheek Mulier Instituut maakt deel uit van de Kennisbank Sport en Bewegen, een samenwerking van Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut en Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding.