Studiekeuzecheck (SKC)

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting, Oriëntatie & Matching
Soort Reflectie-instrument
DoelgroepStudiekiezers, aankomende student
ContactpersoonStephanie Duisters en Elkie Blokhuis

Studiekeuzecheck voor het studiejaar 2018-2019

Een bewuste studiekeuze vergroot de kans dat een potentiële student straks succesvol is in zijn studie. Het is voor de student én voor Fontys belangrijk dat een student bewust kiest voor een opleiding die past bij zijn talenten, mogelijkheden en verwachtingen..

De Studiekeuzecheck ondersteunt hierbij. Door middel van een vragenlijst wordt de student inhoudelijk bevraagd op verschillende onderdelen met betrekking tot zichzelf en de opleiding, zoals interesses & vaardigheden, motivatie, studiehouding en studieaanpak. De uitkomst hiervan (rapportage) wordt in een gesprek besproken. Dit gesprek is een belangrijk onderdeel van de Studiekeuzecheck

Vernieuwde Studiekeuzecheck vanaf studiejaar 2019-2020

Na 4 jaar is de SKC geëvalueerd in samenwerking met studenten, instituten en de Commissie Studentzaken.

Hieruit bleek dat in de huidige vorm slechts één van de drie beoogde doelstellingen behaald wordt: binding met studenten vóór de studiestart.
De doelen gericht op ‘de juiste student op de juiste plek’ en ‘een goede start van studiebegeleiding’ worden niet voldoende behaald.

Daarom wordt er gewerkt aan een herziening van de huidige SKC , waarbij de positieve aspecten zoveel mogelijk worden behouden, zoals het persoonlijke contact en het warme welkom voor de student dat erg belangrijk blijkt voor de sociale integratie van de nieuwe student. Daarnaast komt er een extra focus op het begeleiden van studenten direct na de poort (project 'Warm Welkom'), omdat deze periode essentieel blijkt bij het matchen van studenten en het landen in de nieuwe hbo-omgeving. Ook komt er extra focus op meer representatieve studiekeuzeactiviteiten voor de poort die gericht zijn op ervaren (project ‘Upgrade Studiekeuzeactiviteiten’).

Let op! De vernieuwde SKC wordt gelanceerd vanaf september 2019 en zal dus te gebruiken zijn voor de inschrijvingen van studiejaar 2020/2021.

Doel en doelgroep

De doelgroep is de groep aspirant studenten die een verzoek tot inschrijving doet voor de propedeuse van een bacheloropleiding of het eerste jaar van een Associate degree-opleiding.
1. Een verbeterde vragenlijst, waarbij de nadruk komt te liggen op open vragen waarmee de student reflecteert op representatieve concrete ervaringen opgedaan tijdens open dagen, (online) proefstuderen, meelopen, etc.

2. Een verbeterd intakegesprek, waarbij de student welkom heten, zijn/haar reflectie en verwachtingen centraal staan.

3. Een verbeterd advies voor de student, door deze kwalitatiever en persoonlijker van aard te maken.

Belangrijkste randvoorwaarden

Het ontwikkelen van realistische concrete ervaringen die een goede weergave zijn van een opleiding.
Een effort verschuiving van instituten van voor naar na de poort.

Betrokkenheid van de instituten, met name intakers, studentcoaches en medewerkers van bedrijfsbureau’s. Hier wordt binnen het project ruimschoots aandacht aan gegeven middels een communicatieplan, een trainingsprogramma voor intakers en een instructie voor medewerkers bedrijfsbureau.

Werkend principe

Enerzijds ervaringsgericht kiezen en reflecteren op studiekeuze door middel van realistische concrete ervaringen. Daarnaast het geven van een warm welkom. Tenslotte reflectie, begeleiding en doorverwijzing (indien nodig) na de poort

De grootste redenen om vroegtijdig te stoppen met de studie zijn: verkeerde studiekeuze, de inhoud van de opleiding voldoet niet aan de verwachtingen en persoonlijke omstandigheden (Van den Broek et al., 2017; Van den Broek, Wartenbergh, Bendig-Jacobs, Braam, & Nooij, 2015).

Deze studenten scoren bij de Startthermometer significant lager dan gemiddeld op aspecten zoals tevredenheid, sociale en academische integratie. Uit analyse blijkt dat 80% van de studenten die zich uitschrijven bij Fontys niet opnieuw starten met een Fontys-opleiding. Dit is opvallend gezien het brede scala aan opleidingen die Fontys aanbiedt.

Workshops SKC

Tijdens de workshops wordt ingegaan op de inhoud van de vragenlijst, de theorie die hieraan ten grondslag ligt, de uitslag (rapportage) en het voeren van de adviesgesprekken.

klik hier voor data en tijden

Belangrijkste opbrengsten

Binding voor de poort
Faciliteren van switch en doorstroom
Student als regisseur van zijn eigen loopbaan

Bronnen/Bewijsmateriaal

Presentatie Commissie Studentzaken

Meens, E.E.M. (2018). Motivation. Individual differences in students’ educational choices and study success. Dissertatie, Tilburg Universiteit.

Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. N. (2016). Predicting performance in higher education using proximal predictors. PloS one, 11(4), e0153663.

Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Roeser, R., & Schiefele, U. (2015). Development of achievement motivation and engagement. In R. M. Lerner (Series Ed.) & M. Lamb (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology and Developmental Science: Vol. 3. Socioemotional processes (7th ed., pp. 657-700). New York, NY: Wiley.

Bronnen/Bewijsmateriaal

Presentatie Commissie Studentzaken

Meens, E.E.M. (2018). Motivation. Individual differences in students’ educational choices and study success. Dissertatie, Tilburg Universiteit.

Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. N. (2016). Predicting performance in higher education using proximal predictors. PloS one, 11(4), e0153663.

Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Roeser, R., & Schiefele, U. (2015). Development of achievement motivation and engagement. In R. M. Lerner (Series Ed.) & M. Lamb (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology and Developmental Science: Vol. 3. Socioemotional processes (7th ed., pp. 657-700). New York, NY: Wiley.