Talent Scan

OpleidingFontysbreed, pilotfase
ThemaStudentcoaching
Soort Talentscan
DoelgroepCoachende docenten en studentcoaches
ContactpersoonAdri Cornelissen
Lars Veerhoff

Een talent scan geeft inzicht in de mate waarin iemand zijn of haar natuurlijke talenten herkent, ontwikkeld heeft en benut. Ook wordt zichtbaar tegen welke belemmeringen en valkuilen een student aanloopt zonder dat hij of zij zich daarvan bewust is. Op dit moment loopt er een pilot met de talentscan die is ontwikkeld door The True Talent Team.

Werkend principe

Door de inzet van de Me-scan krijgt de student en de coach inzicht in de talenten van de student, zodat de student die beter in kan zetten voor zijn eigen leerproces en binnen groepsactiviteiten. Maar ook kan er beter gecoacht worden op het inzetten van de talenten van de student (eventueel ook in de groep).