Werkveldcoaching

OpleidingFontysbreed
ThemaLoopbaanketen – aansluiting arbeidsmarkt /studentcoaching
Soort Project – practice based
DoelgroepStudenten
ContactpersoonLianne Maas

Het werkveld wordt in positie gebracht om de studenten te ondersteunen bij de sociale landing op de arbeidsmarkt. Studenten worden ondersteund bij het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om de overgang naar de arbeidsmarkt te maken.

Dit type coaching kan zowel waardevol zijn voor de persoonsvorming van de student als voor de overgang van studeren naar de werken. Verwacht worden positieve effecten op de student zelf tijdens zijn studententijd, maar wellicht ook de wendbaarheid van de student bij het starten op de arbeidsmarkt.
Hiernaar wordt na afloop van de pilots onderzoek gedaan.

Doelgroep

Ondersteuning van studenten in de hoofdfase bij de persoonsvorming en mogelijk wendbaarheid bij het starten van hun loopbaan.

Werkend principe

Verbinding tussen student en arbeidsmarkt versterken.

Ontwikkelen van evidence based programma(s) die inhoud geven aan werkveldcoaching waarbij een positief effect ontstaat op persoonsvorming en mogelijk wendbaarheid in de overstap naar de arbeidsmarkt.

Belangrijkste randvoorwaarden

Coaching door beroepsbeoefenaars uit het ontvangend werkveld zijn de niet stage- en afstudeerbegeleiding.