Studentcoaching

Welke rol je ook hebt docent, studentcoach of coördinator: in alle gevallen zijn studentenwelzijn, toegankelijkheid en inclusie de centrale thema's waar je in jouw dagelijkse werk mee te maken hebt.

Infographic studentenwelzijn

De docent en de studentcoach hebben een belangrijke signaleer- en doorverwijsfunctie naar de tweedelijns begeleiding en naar Fontys Helpt. In de infographic voor de studentcoach (Nederlands en Engels) vind je welke extra ondersteuning de begeleider in diens rol geboden wordt, extra tools voor begeleiding bij bijzondere omstandigheden, handelingsrichtlijnen en het netwerk studentcoaching om bij aan te sluiten.

Online zelfhulp modules

Online zelfhulp modules bestaan uit online modules die een student zelf kan doorlopen op verschillende onderwerpen op het gebied van mentale gezondheid. Online zelfhulp modules kunnen ook erg handig zijn om in te zetten tijdens de begeleiding van onze studenten.

Meer informatie over online zelfhulp modules

Twijfel je naar wie je moet doorverwijzen?

Als studentcoach kun je een hoop zelf regelen of samen met de collega’s binnen je eigen instituut. Je kunt de student ook doorverwijzen naar je coördinator studentcoaching of het begeleidingsteam binnen jouw instituut. Daarnaast kun je (extra) hulp inroepen van onze studentendecanen, studentenpsychologen en studiekeuzeadviseurs.

Meer uitleg over naar wie je kunt doorverwijzen Direct naar de pagina Vertrouwenspersonen

Kent jouw student Fontys Helpt/Helps al?

Dit is een online platform waar studenten terecht kunnen met extra ondersteuningsvragen, studietwijfels en praktische informatie vinden. Daarnaast ook mooie initiatieven die kunnen inspireren of waar ze zich bij aan kunnen sluiten.

Fontys Helpt Fontys helps

Handelingsrichtlijnen bij (seksueel) geweld

Handelingsrichtlijn

Handelingsrichtlijn bij vermoeden suïcide

Zie protocol

Coaching in het algemeen

Handreikingen en instrumenten

Online coaching

Tips en handreikingen

Coaching bij psychische ondersteuningsvraag

Handelingsrichtlijnen en inspiratie


Zoek je meer verdieping van jouw rol als studentcoach?

Door aan te sluiten bij het netwerk Studentcoaching

Bij deze netwerken delen we de nieuwste inzichten, toolkits en leren we van elkaars best practices.

Meld je aan

Door je te professionaliseren

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te professionaliseren, bv. door het volgen van trainingen en workshops.

Bekijk de mogelijkheden

Wil je graag samen naar bepaalde thema's kijken, dat kan natuurlijk altijd

Nieuws studentcoaching

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder