Keuzeproces na bachelor

OpleidingFontysbreed
ThemaAansluiting, oriƫntatie en matching
Soort Practice based
DoelgroepStudenten
ContactpersoonLianne Maas

Op welk moment in hun studie bepalen studenten hun keuze voor de vervolgstap na de bachelor: gaan zij werken, verder studeren, of kiezen zij iets anders? Welke motieven spelen daarbij een rol? En vooral: hoe kan Fontys studenten beter helpen om weloverwogen die keuze te maken?

Werkend principe

Keuzeproces is een gradueel proces gedurende de studieloopbaan. Studenten krijgen een steeds beter beeld van de keuzes die binnen en na de studie bestaan zij ontdekken steeds meer hun eigen voorkeuren en aanleg.

De eerste jaren van de studie vormen een belangrijke fase voor keuzes na de bachelor.

Begeleiding = maatwerk met oog voor doel, persoonlijke voorkeuren en prioritering.

Studieonderdelen zo inrichten dat ze bijdragen aan het keuzeproces.

Studenten hebben behoefte aan informatie over de consequenties van de keuzes die ze maken.

Belangrijkste opbrengsten

Studenten maken een weloverwogen keuze voor hun vervolgstap en kijken positief op het keuzeproces terug.

Belangrijkste randvoorwaarden

Commitment instituten om curriculum af te stemmen op deze vraag en coaching in te zetten. Commitment diensten M&C en SV om informatie juist en tijdig te ontsluiten.

Bewijsmateriaal

Onderzoeksresultaten focusgroepen

Bron- en beeldmateriaal

- Broek, A. van den, Cuppen, J., Warps, J., Termorshuizen, T., Lodewick, J., Brukx, D., Korte, K. de, Ramakers, C. &
Mulder, J. (2019): Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 2018-2019. Studenten in het hoger onderwijs: stand van zaken studiejaar 2018-2019: doorstroom, instroom, studiekeuze, studievoortgang, studieuitval en studiefinanciering. Nijmegen: ResearchNed i.o.v. OCW.

- Vereniging Hogescholen (2019): Factsheet HBO-Monitor 2018. Den Haag: VH.
- ROA: Kerncijfers Schoolverlatersonderonderzoeken. Geraadpleegd via: https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl/
SISOnline/Home.aspx
- Inspectie van het onderwijs (2019): Doorstromen van hbo naar wo. In hoeverre is de wo-master toegankelijk voor
hbo-gediplomeerden? Utrecht: Inspectie.