Sprint naar content

Disassembly

Ontwerp en hergebruik voor de toekomst

Gespreksleiders: Teade Punter en Eva Nijeboer

Presentatie
Klik hier voor de presentatie van Teade Punter tijdens deze sessie.

Bij het thema Disassembly was het uitgangspunt van de gespreksleiders Teade Punter en
Eva Nijeboer om te onderzoeken of dit thema leeft onder de deelnemende bedrijven. Voor Fontys is dit een onderwerp waar in de toekomst zeker onderzoek naar en samenwerkingsprojecten voor geïnitieerd gaan worden.

Disassembly is het uit elkaar halen van producten, omdat onderdelen her of voor een andere doel te gebruiken. De deelnemers van dit innovatie café geven aan dat disassembly eraan zit te komen, en dat dit mogelijkheden biedt voor een nieuwe industrie en markt. Om duurzaam fabriceren mogelijk te maken, is technologie en circulariteit nodig. Teade Punter heeft het in zijn presentatie over design for assembly en vier belangrijke vragen die gesteld moeten worden:

  • Welke producten/materialen zijn hiervoor geschikt?;
  • Wat is de impact van (dis)assembly voor het product?;
  • Welke andere aspecten hebben invloed op de mogelijkheid tot (dis)assembly? Denk aan logistiek, kosten, duur/houdbaarheid van materiaal, samenwerking in de keten, mogelijkheden van hergebruik)
  • Hoe veranderen samenwerkingen met partners en leveranciers om disassembly succesvol te maken?

Levenscyclus product
Voor bedrijven in de keten is het belangrijk dat ook hun klanten meedoen. Belangrijke vraag daarbij: hoe wordt in de keten bepaald wat de levenscyclus van een product is? Voelt de producent de verantwoordelijkheid en ziet deze de waarde ervan? “De onderdelen die geld opleveren, worden wel teruggehaald”, aldus een van de deelnemers.

Digitaal paspoort
Bij het terughalen en de mogelijkheid tot hergebruik van componenten, is openheid in de keten van belang. Een digitaal paspoort zou daarin kunnen ondersteunen, zodat er inzicht is in de levensduur. Hoeveel uur is het component meegegaan en onder welke belasting.
Dit draagt ook bij aan het voorkomen van vervalsingen.

Na deze eerste kennismaking en –uitwisseling zijn de deelnemers in twee groepen uiteen gegaan om dieper in te zoomen op het thema.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Foto's gemaakt door Odette Beekmans

Groep 1

In deze groep werd gestart met het aan elkaar presenteren van de diverse producten van de verschillende bedrijven. Bij deze uitleg is ook steeds disassembly aan de orde gekomen. Regelmatig kwam daarbij het herinrichten van de keten aan de orde. Met de vraag hoe disassembly op te zetten moet opnieuw naar het eigen product worden gekeken. Dit betekent voor de deelnemers dat andere vragen dan bij ontwikkeling van producten gaan spelen.

Businessmodel
Zo is de verwachting dat er met andere stakeholders, dan voorheen, rekening moet worden gehouden omdat het verdienmodel met disassembly verandert. Ook speelt de vraag hoe men de producten terug gaat nemen? De huidige situatie kan zijn dat het merendeel van de producten waarover een klant klaagt wordt teruggenomen. Dit kan voor het huidige businessmodel okay zijn, maar in de context van disassembly kan naar aanpassingen in het model moeten worden gezocht. Meer inzicht in het gebruik en werking van producten, bijvoorbeeld door de inzet van Industrial IoT, is dan vereist. Ook benaderingen om de restwaarde van productonderdelen en de kosten voor het uit elkaar halen van het product in te schatten zijn nodig.

Sfeerafbeelding Fontys

Groep 2

Ook in deze groep hebben de deelnemers hun producten aan elkaar gepresenteerd. Deze groep koos ervoor om 1 product, zonwering, als uitgangspunt voor de casus te nemen. Bij zonwering is het vaak zo dat er een nieuwe zonwering gekocht wordt, omdat het doek outdated is, terwijl alle technische onderdelen nog goed werken. De motor en het frame zouden prima hergebruikt kunnen worden. Het ‘disassembly’ maken van het product was hier dus geen uitdaging.

Wijziging rollen in keten
Ook deze groep constateerde dat met disassembly de relatie met tussenleveranciers wijzigt. Men wil dan ook inzicht hoe de keten verandert als de rollen in de keten wijzigen. Een belangrijke vraag die er speelde was: hoe krijg je de producten weer terug, zodat je ze kan hergebruiken? De huidige samenwerkingen met leveranciers is summier, waardoor dit een grote uitdaging wordt. Er is behoefte aan co-creatie met klanten en tussenleveranciers.

Sfeerafbeelding Fontys

Conclusie

Disassembly is een thema dat speelt in de maakindustrie. De deelnemers concluderen dat deze sessie een vervolg nodig heeft. Vooral het in kaart brengen van een product en wat de disassembly-uitdagingen van dat product en het bedrijf zijn, vragen om meer verdieping. Waarbij een van de belangrijkste vragen is, hoe disassembly aangepakt kan worden.

Vervolgsessie

Voorstel om 17 of 31 januari 2023 weer bij elkaar te komen. De insteek van deze sessie:
1 of 2 producten als uitgangspunt nemen en samen kijken wat er nodig is voor disassemblage (sensing, robotica, etc).

Contact

Wil je doorpraten over dit thema of heb je een vraag. Neem dan contact op met:

Teade Punter
leading lector CoE HTSM
teade.punter@fontys.nl of 06- 57 93 46 96

Eva Nijeboer
projectmanager Duurzaamheid en Circulariteit
Innovatiehuis de Peel
eva@nijeboerconsultancy.nl of 06- 25 10 00 26