Kenmerk 4: Samenwerking publiek - privaat

Sfeerafbeelding Fontys

Een Centre is een publiek-privaat, of een publiek-publiek samenwerkingsverband. Dit wordt weerspiegeld in de governancestructuur van het Centre.

Kenmerk 4 in relatie tot ons Centre

    • HTSM-onderzoeken worden per definitie uitgevoerd in een multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers van bedrijven, docent-onderzoekers en studenten.
    • Het Centre werkt structureel samen met individuele bedrijven én met coöperaties van bedrijven.
    • Het Centre verbindt binnen met buiten, publiek met privaat. We koppelen vraagstukken uit het bedrijfsleven / de maatschappij aan kennis en kunde van Fontysstudenten en -docentonderzoekers, om via praktijkgericht onderzoek te komen tot innovatieve oplossingen en nieuwe kennis.
    • In de stuurgroep van het Centre zitten vertegenwoordigers uit de publieke én de private sector. Naast publiek-privaat samenwerken, wordt het Centre dus ook vanuit beide sectoren aangestuurd.
    Sfeerafbeelding Fontys