Leefstijlondersteuning met robotica

Onderzoeksvragen

Wat zijn de ervaringen van zorgtrajectbegeleiders in het Sint Annaklooster mantelzorgers en cliënten met het inzetten van zorgrobot Tessa® bij ouderen met beginnende dementie op het behouden van zelfredzaamheid ten aanzien van algemene dagelijkse levensverrichtingen?Felix Verzuu, Sint Anna Klooster, 2019
Op welke wijze kan zorgtechnologie door verplegend en verzorgend personeel worden ingezet in de omgang met probleemgedrag op de afdeling Somatiek 2 van Wissehaege?Jill Stoop, Vitalis Wissehaeghe, 2020
Op welke wijze kan zorgtechnologie door verplegend en verzorgend personeel worden ingezet in de omgang met probleemgedrag?Ellen Steenhamer Vitalis, Wissehaege, 2020
Wat zijn de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, verpleegkundigen en verzorgenden met de inzet van zorgrobot Tessa bij cliënten op de revalidatie Brunswijck Unit 1 en wijkzorg de Horst ten behoeve van vergroting van de zelfredzaamheid binnen de dagstructuur?Eline van der Linden Dewi Roy, Vitalis Brunswijcck & de Horst, 2021
Wat zijn de ervaringen van cliënten, naasten en zorgprofessionals met de inzet van een zorgrobot bij cliënten ten aanzien van vergroting van de zelfredzaamheid binnen de dagstructuur op de revalidatie-afdeling Brunswijck?Dewi van Roy, Vitalis, 2021
Wat zijn de ervaringen van cliënten, naasten en zorgprofessionals met de inzet van een zorgrobot bij cliënten ten aanzien van vergroting van de zelfredzaamheid binnen de dagstructuur in wijkzorg de Horst?Eline van der Linden , Vitalis, 2021
Wat zijn de ervaringen van zorgtrajectbegeleiders, mantelzorgers en cliënten in het Sint Annaklooster met het inzetten van zorgrobot Tessa® bij ouderen met beginnende dementie op het behouden van zelfredzaamheid ten aanzien van algemene dagelijkse levensverrichtingen?Amber Kuijpers, Sint Anna Klooster, 2019
Hoe worden smartclips gebruikt en ervaren door de betrokken zorgvragers en hun zorgverleners op de afdeling revalidatie van Valkenhof in relatie tot het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid?”Marieke Rieswijk, Valkenhof Kempenhof, 2021