Marco van Gils

Marco van Gils
Studie: Communicatie
Onderneming: Cojects

Aan het einde van zijn eerste studiejaar werd zijn idee geboren. Marco wilde (nog) meer uitdaging en realisme in de studie. Zijn motivatie werd minder en hij was vastberaden dat dit voor in de toekomst anders moest kunnen. In jaar 2 is hij aan de slag gegaan om zijn idee voor een eigen onderneming te spiegelen aan medestudenten, docenten en bedrijven. Het werd positief ontvangen. Vanaf dat moment is hij op zoek gegaan naar een team. Dat bleek veel moeilijker dan gedacht. Het was moeilijk de juiste mensen te bereiken, veel omwegen, wacht- en reactietijden en uiteindelijk alsnog doodlopende eindes. Dit voelde aan als een flinke tegenslag. Het proces duurde veel te lang.
Maar.. een ondernemer zou geen ondernemer zijn als hij niet weer opstond en van het probleem een kans maakte. Deze tegenslag moest meer mensen zijn overkomen. Bijna opgeven dankzij de trage snelheid van het proces, het vormen van een team of het in contact komen met de juiste connecties. Net zoals opdrachtgevers die met een school willen samenwerken.

In studiejaar 3 ging hij daarom vastberaden en met een concreet idee aan de slag tijdens de Fontys minor Ondernemerschap. Hier bouwde hij verder aan zijn netwerk en kwam via een opdracht terecht bij zijn oud stagebegeleider. Hij was ook bezig met een concept dat aansloot op de studentondernemer zijn visie. Ze waren het erover eens dat de concepten elkaar versterkten en besloten daarom samen verder te gaan.
Op dit moment is de studentondernemer samen met zijn partner bezig met het realiseren van de pilot. Deze pilot zal met Fontys Hogescholen als partner in februari 2017 van start gaan. Marco zal zich in zijn afstudeerperiode focussen op het verzamelen van input van deelnemers en potentiële klanten. Op basis van deze input wordt het platform in de pilotperiode verder doorontwikkeld.

Het platform biedt studenten de kans om in de toekomst zelf (school)opdrachten te kiezen naar eigen interesse. Zodra studenten klaar zijn met hun studie hebben zij al praktijkopdrachten uitgevoerd en praktijkbeoordelingen. Beoordelingen die tellen en voor hun toekomst relevant zijn. Tot slot zullen zij snel de juiste mensen kunnen vinden om een concept uit te werken. Hiermee wordt de toekomst van ieder individu en zijn reis daar naartoe afgestemd.