Nico van de Mortel

Nico van de Mortel
Studie:
ICT & Media Design
Onderneming: Helpmijslagen.nl

Nico van de Mortel is oprichter van Helpmijslagen.nl; een online leerplatform dat eindexamenleerlingen helpt bij de voorbereiding op de eindexamens zodat zij kunnen slagen met mooie cijfers.    

Nico startte met Helpmijslagen.nl toen hij las over de snel groeiende markt van examentrainingen. Hierbij constateerde de Onderwijsinspectie dat dit zorgde voor ongelijke kansen omdat niet elke leerling zo’n training kon betalen. Vanaf dat moment werd het Nico zijn missie om kansenongelijkheid tegen te gaan. Zijn eerste stap hierin was om examentrainingen toegankelijker te maken door ze online aan te gaan bieden.    

Inmiddels zijn er online ruim 3.000 examentrainingen gevolgd, die tot 90% goedkoper zijn dan examentrainingen op locatie. Daarnaast kunnen leerlingen via het leerplatform ook sparen voor gratis examentrainingen. Uniek aan zo’n online training is dat leerlingen inzicht krijgen in hoe zij per onderwerp scoren waarbij het na de training ook nog mogelijk is om tot aan het eindexamen extra te oefenen met de onderwerpen die zij nog lastig vinden.    

Om kansenongelijkheid verder terug te dringen zet Nico nu de stap naar scholen. Binnen zijn visie kan onderwijs straks weer volledig binnen de schoolmuren plaatsvinden. Daarvoor is Nico bezig met het ontwikkelen van een aanbod voor middelbare scholen. Niet alleen focust hij zich hierbij op het verkleinen van onderwijsongelijkheid, hij wil ook andere problemen gaan aanpakken die zich afspelen binnen het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan de hoge werkdruk die leraren ervaren en de stijgende lerarentekorten waar scholen mee te maken krijgen. Nico gelooft dat hij met een juiste inzet van technologie deze problemen op kan lossen en het beste onderwijs mogelijk kan maken voor elke leerling.    

Nieuwsgierig naar het aanbod? Neem dan een kijkje op ​www.helpmijslagen.nl