Sem Cornelissen & Marco Broeren

Sem Cornelissen en Marco Broeren
Studie: Sportkunde
Onderneming: Vitaal Coaching Boxmeer

De Nederlandse samenleving verandert, door de vergrijzing, de toename van het aantal mensen met (ernstig) overgewicht en het aantal chronisch zieken. 

Hoe speelt Vitaal Coaching Boxmeer hierop in?

Door ervaringen vanuit het werkveld met het verlagen van ziekteverzuim en persoonlijke leefstijlbegeleiding, zijn Sem Cornelissen en Marco Broeren tot het idee gekomen om een concept te ontwikkelen dat inspeelt op de problemen van chronisch zieken. Dit concept bestaat uit twee verschillende trajecten die gericht zijn op het verkrijgen van een gezonde leefstijl en het leren omgaan met een chronische aandoening. Dit wordt gerealiseerd door doelgerichte en deskundige begeleiding op het gebied van voeding, beweging en gedrag.

Een belangrijk element van het aanbod is de Gecombineerde Leefstijlinterventie. De afnemer heeft hierbij recht op een jaarlijkse vergoeding van € 400,- vanuit de zorgverzekering. Deze interventie is vormgegeven vanuit de overheid en wordt door Vitaal Coaching Boxmeer ingezet om de drempel te verlagen voor chronisch zieken.

Sem en Marco zijn leefstijlprofessionals met affiniteit voor bewegingsproblematiek en gedragsverandering. Ze zijn in hun vrije tijd gepassioneerd van krachttraining in combinatie met een gezonde leefstijl. Dit vormt, samen met de sociale karaktereigenschappen, de succesformule achter Vitaal Coaching Boxmeer. Hieruit vloeit het motto: “We rise, by lifting others”.