Erasmus+ | Suriname

Als kennisinstelling investeert Fontys niet alleen in de relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk, maar ook in onderzoek en innovatie met het werkveld door regionale verankering en sluit zodoende aan op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze verankering in een sterk internationaal opererend werkveld met steeds meer multidisciplinaire samenwerking, vraagt om kwalitatief goed onderwijs waar internationale componenten een integraal deel van uit maken.

Steeds meer studenten kiezen ervoor om tijdens hun studie of direct na hun studie het internationale karakter op te zoeken in stages, werk of in bedrijven. Ook steeds meer buitenlandse studenten volgen een bachelor of minor op Fontys Hogescholen. Het Fontys CvO krijgt daarmee ook te maken met de internationalisering in haar ondernemerschapsprogramma’s, het bieden van oplossingen van de directe vraag uit marktsector zodat er beter over de grenzen samengewerkt kan worden tussen studenten, (toekomstige) startups en bedrijven. Dit vraagt natuurlijk om actie waarbij het Fontys CvO ook daadwerkelijk over de grenzen gaat en op zoek gaat naar hoe wij nog beter kunnen inspringen op internationalisering.
In Suriname is en zal ondernemerschap een steeds grotere rol gaan spelen in de economische vooruitgang van het land. In de voorbije decennia maar ook nu heeft het ondernemerschap haar waarde bewezen. Behalve dat arbeidsplaatsen worden geboden, is het ook een grote constante door de crisisperioden heen. Met name het klein ondernemerschap helpt het land stuwen. Kijkend naar de behoefte en sociale kansen die het land biedt en de achterstand in het binnenland– is het uitermate geschikt voor Surinamers om te gaan ondernemen. Vooral kijkend naar de vele kansen die het land biedt en het proberen te behouden van het land haar schoonheid, liggen hier veel mogelijkheden om een (sociale) onderneming te starten.

Jongeren zouden tijdens hun studie al in aanraking moeten komen met ondernemerschap. Ze zouden tijdens hun studie kennis moeten krijgen over ondernemerschap, ervaringen moeten kunnen opdoen en inzicht krijgen in mogelijkheden. Dit zal ervoor zorgen dat zij eerder kansen zien en aangrijpen en minder snel zullen falen en hun kansen beter kunnen inschatten qua onderneming en opschaling. Het is daarom essentieel dat jongeren daarom kennismaken met mogelijkheden, SDG’s en verdienmodellen. Momenteel wordt er vrijwel niets aangeboden aan studenten qua ondernemerschap in het onderwijssysteem van Suriname (MBO, HBO of Universiteit).

Een mooie kans om te ontdekken of Fontys Hogescholen en Hogeschool Janssen & Partners een langdurige relatie kunnen opbouwen waarbij een uitwisseling van studenten op gang gebracht kan worden. Is het haalbaar en kansrijk om Surinaamse studenten de Fontys minor Ondernemerschap in Nederland te laten volgen? Zouden Nederlandse studenten internationale ervaring kunnen opdoen in Suriname waar er genoeg kansen zijn op het gebied van ondernemerschap? Daarnaast kunnen wij als team ook veel leren over intercultureel onderwijs zodat wij onze studenten in NL ook beter kunnen begeleiden.

Dit project werd mogelijk gemaakt door Erasmus+ en werd in januari 2021 uitgevoerd. De plannen voor een vervolg liggen klaar zodat een structurele samenwerking opgezet kan worden.
Sfeerafbeelding Fontys

Uitwisselingsproject Suriname

In Januari 2023 zijn 3 collega's van het Fontys CvO teruggekeerd naar Hogeschool Janssen & Partners in Paramaribo voor uitwisseling. Na een eerdere Erasmus+ subsidie toekenning en uitvoering van een ondernemersproject bij deze hogeschool bleken de kansen voor een structurele samenwerking groot te zijn. De Fontys collega's hebben in januari 2023 een Lean Startup programma gegeven aan Surinaamse studenten waar zij van een idee naar een eerste business model zijn gekomen. Het train-de-trainer programma is daarbij meegenomen zodat ook docenten van elkaar konden leren.

De wens is er om een gezamenlijk minor programma te starten waarbij Surinaamse en Nederlandse studenten samen aan de slag kunnen gaan met het opzetten van een eigen bedrijf.  Hoe het programma er precies uitziet? Dat zie je onderstaande opname waarbij we op de nationale Surinaamse televisie werden geïnterviewd!

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wil je meer weten over dit project of de eventuele minor?

We helpen je graag verder!Heb je een vraag of wil je over een van onze expertises meer weten? Neem gerust contact op of kom langs op ons ondernemersplein!