Samenwerkingen

Het Fontys Centrum voor Ondernemerschap is actief in het eco-systeem en heeft meerdere partners en projecten. Doormiddel van deze projecten gaan we de samenwerking aan met verschillende landen en instanties om ondernemerschap sterker te grondvesten en innoveren. Lees hier meer over de samenwerkingen die nu lopen en de partners waar we mee samenwerken.

O2LAB hub Zuidoost

Het CvO heeft de toekenning gekregen als O2LAB hub Zuidoost Nederland. Fontys CvO zet haar expertise op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling in om, samen met de door hen geselecteerde partners, een concrete invulling te geven aan stabiele en structurele versterking van de verbinding tussen onderwijs en ondernemerschap in de regio Zuidoost Nederland. 

Higher Education Institutions-initiatief  (EIT HEI)

Met de beurs van het het Higher Education Institutions-initiatief van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT-HEI) gaat Fontys Centrum voor Ondernemerschap aan de slag met de Europese infrastructuur voor ondernemerschap en innovatie.  

Sfeerafbeelding Fontys

Erasmus+ | Suriname

Een uitwisselingsproject opstarten tussen Fontys Hogescholen (NL) en Hogeschool Janssen & Partners (SU), met name gericht op ondernemerschapsonderwijs.

Lees meer >

Onze Partners

De agenda van het CvO

Jouw Brabantse startup sneller succesvol maken.

De agenda van het CvO

Samen werken aan een slimme duurzame economie en samenleving.

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek de haalbaarheid van je startup of idee.

Handige links voor startups

Take-off for tech startups in Brainport.

Handige links voor startups

Impactvol groeien in Brabant.

Sfeerafbeelding Fontys

Het bevorderen van ondernemen met maatschappelijke impact, bij jonge startende ondernemers.


We helpen je graag verder! Heb je een vraag of wil je over een van onze expertises meer weten? Neem gerust contact op of kom langs op ons ondernemersplein!

 • Erasmus+ | Suriname

  Als kennisinstelling investeert Fontys niet alleen in de relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk, maar ook in onderzoek en innovatie met het werkveld door regionale verankering en sluit zodoende aan op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze verankering in een sterk internationaal opererend werkveld met steeds meer multidisciplinaire samenwerking, vraagt om kwalitatief goed onderwijs waar internationale componenten een integraal deel van uit maken.

  Steeds meer studenten kiezen ervoor om tijdens hun studie of direct na hun studie het internationale karakter op te zoeken in stages, werk of in bedrijven. Ook steeds meer buitenlandse studenten volgen een bachelor of minor op Fontys Hogescholen. Het Fontys CvO krijgt daarmee ook te maken met de internationalisering in haar ondernemerschapsprogramma’s, het bieden van oplossingen van de directe vraag uit marktsector zodat er beter over de grenzen samengewerkt kan worden tussen studenten, (toekomstige) startups en bedrijven. Dit vraagt natuurlijk om actie waarbij het Fontys CvO ook daadwerkelijk over de grenzen gaat en op zoek gaat naar hoe wij nog beter kunnen inspringen op internationalisering.
  In Suriname is en zal ondernemerschap een steeds grotere rol gaan spelen in de economische vooruitgang van het land. In de voorbije decennia maar ook nu heeft het ondernemerschap haar waarde bewezen. Behalve dat arbeidsplaatsen worden geboden, is het ook een grote constante door de crisisperioden heen. Met name het klein ondernemerschap helpt het land stuwen. Kijkend naar de behoefte en sociale kansen die het land biedt en de achterstand in het binnenland– is het uitermate geschikt voor Surinamers om te gaan ondernemen. Vooral kijkend naar de vele kansen die het land biedt en het proberen te behouden van het land haar schoonheid, liggen hier veel mogelijkheden om een (sociale) onderneming te starten.

  Jongeren zouden tijdens hun studie al in aanraking moeten komen met ondernemerschap. Ze zouden tijdens hun studie kennis moeten krijgen over ondernemerschap, ervaringen moeten kunnen opdoen en inzicht krijgen in mogelijkheden. Dit zal ervoor zorgen dat zij eerder kansen zien en aangrijpen en minder snel zullen falen en hun kansen beter kunnen inschatten qua onderneming en opschaling. Het is daarom essentieel dat jongeren daarom kennismaken met mogelijkheden, SDG’s en verdienmodellen. Momenteel wordt er vrijwel niets aangeboden aan studenten qua ondernemerschap in het onderwijssysteem van Suriname (MBO, HBO of Universiteit).

  Een mooie kans om te ontdekken of Fontys Hogescholen en Hogeschool Janssen & Partners een langdurige relatie kunnen opbouwen waarbij een uitwisseling van studenten op gang gebracht kan worden. Is het haalbaar en kansrijk om Surinaamse studenten de Fontys minor Ondernemerschap in Nederland te laten volgen? Zouden Nederlandse studenten internationale ervaring kunnen opdoen in Suriname waar er genoeg kansen zijn op het gebied van ondernemerschap? Daarnaast kunnen wij als team ook veel leren over intercultureel onderwijs zodat wij onze studenten in NL ook beter kunnen begeleiden.

  Dit project werd mogelijk gemaakt door Erasmus+ en werd in januari 2021 uitgevoerd. De plannen voor een vervolg liggen klaar zodat een structurele samenwerking opgezet kan worden.
  Sfeerafbeelding Fontys

  Uitwisselingsproject Suriname

  In Januari 2023 zijn 3 collega's van het Fontys CvO teruggekeerd naar Hogeschool Janssen & Partners in Paramaribo voor uitwisseling. Na een eerdere Erasmus+ subsidie toekenning en uitvoering van een ondernemersproject bij deze hogeschool bleken de kansen voor een structurele samenwerking groot te zijn. De Fontys collega's hebben in januari 2023 een Lean Startup programma gegeven aan Surinaamse studenten waar zij van een idee naar een eerste business model zijn gekomen. Het train-de-trainer programma is daarbij meegenomen zodat ook docenten van elkaar konden leren.

  De wens is er om een gezamenlijk minor programma te starten waarbij Surinaamse en Nederlandse studenten samen aan de slag kunnen gaan met het opzetten van een eigen bedrijf.  Hoe het programma er precies uitziet? Dat zie je onderstaande opname waarbij we op de nationale Surinaamse televisie werden geïnterviewd!

  Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

  Wil je meer weten over dit project of de eventuele minor?

  We helpen je graag verder!Heb je een vraag of wil je over een van onze expertises meer weten? Neem gerust contact op of kom langs op ons ondernemersplein!

 • Fontys als O2 lab hub Zuidoost

  Het Fontys CvO heeft de toekenning gekregen als O2LAB hub Zuidoost Nederland. Fontys CvO zet haar expertise op het gebied van ondernemerschapsontwikkeling in om, samen met de door hen geselecteerde partners, een concrete invulling te geven aan stabiele en structurele versterking van de verbinding tussen onderwijs en ondernemerschap in de regio Zuidoost Nederland. Hierbij wordt het Europese EntreComp framework (The Entrepreneurship Competence Framework) als uitgangspunt genomen.

  Na de eerste projectfase wil O2Lab hub Zuidoost op duurzame wijze ondernemendheid en ondernemerschap verankeren binnen het onderwijs in relatie met het werkveld. Dit wil men bereiken door de entrepreneurial mindset (ondernemende houding en gedrag) onder studenten, studentondernemers en ondernemers te vergroten. Het Fontys CvO heeft een unieke positie doordat men direct contact heeft met alle doelgroepen. Fontys bundelt de krachten met de onderwijs- en ondernemersnetwerken in de gemeenten Eindhoven, Helmond, Heusden en Meierijstad.

  De partners van O2LAB hub Zuidoost stellen de ondernemende houding en gedrag centraal. Dit is zowel gericht op de individuele lerende als ook de toepassing hiervan in een (mkb-) omgeving. Ook beoogt de hub via het EntreComp Framework een doorlopende (EntreComp-)leerlijn te creëren voor de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties, op verschillende opleidingsniveaus en in alle levensfasen van lerenden en werkenden ('life long learning'). Daarbij pakt de hub vanuit het werkveld challenges op om een continue verbeterslag te maken, op basis van de ervaringen en input van het werkveld over de bereikte mate van impact. Dit alles moet leiden tot een structurele relatie tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in een hybride leer-, werk- en onderzoekomgevingen (living labs). Op deze manier wil Fontys CvO impact maken op regionaal en lokaal niveau.

  Meer informatie het O2Lab Nederland dan? Lees dan verder op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Meer over het O2 lab

  Klik hier

  Een vraag over het O2 lab?

  Neem contact op!
 • Crossminds
  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Projectomschrijving CROSSMINDS

  CROSSMINDS is een Interreg Vlaanderen-Nederland project met als doel om een betere aansluiting tussen de vraag en het aanbod van kennis en de bijhorende kennisoverdracht naar bedrijven te bekomen. Het is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsinstellingen KU Leuven, UGent, UHasselt, Maastricht University en Fontys.

  CROSSMINDS is gericht op studenten uit een opleiding in een technisch domein. Studenten uit de 3e en 4e bachelor, schakelstudenten, masterstudenten en postgraduaatsstudenten zijn welkom. Naast studenten nemen ook professionals deel.

  Het project bestaat uit 5 masterclasses rond het overkoepelende thema ‘Smart Industry’. Studenten en professionals volgen samen een of meerdere masterclasses, vormen grensoverschrijdende virtuele teams en werken vervolgens samen een real life case uit. De onderwijsvorm van dit vak is hybride: naast online lessen en zelfstudie, wordt er per masterclass ook een fysieke sessie georganiseerd.

  In elke masterclass wordt er één thema behandeld door één van de projectpartners.
  De vijf thema’s die aan bod komen zijn:
  1. Smart Building
  2. Cleantech
  3. Artificiële Intelligentie (AI) en Data Management
  4. Ketensamenwerking
  5. Smart Sensing: Advanced Electronics and Sensor Technology

  Rondom de masterclasses wordt aandacht besteed aan de competenties benodigd om technologische ontwikkelingen daadwerkelijk om te zetten in innovatieve toepassingen, dit aan de hand van het EU-framework EntreComp.

  De rol van Fontys Hogeschool

  Masterclass EntreComp: ontwikkel je ondernemende mindset! > Fontys Centrum voor Ondernemerschap

  Onder begeleiding van een trainer/coach van het Fontys CvO, ga je werken aan de ontwikkeling van een aantal ondernemerschapscompetenties, waarmee je je ondernemende mindset versterkt. Dit is verbonden aan de opdracht, waar je aan gaat werken met andere deelnemers (zowel studenten als professionals).

  Je gaat onderzoeken in welke mate jouw ondernemende vaardigheden op een aantal gebieden zijn ontwikkeld en vanuit daar ga je verder werken aan de doorontwikkeling van deze competenties. Je wordt “ondernemender” en dat bereik je door te groeien in kennis, zelfkennis, inzichten en vaardigheden. We bieden een hele praktische module en je groeit als ondernemend mens door vooral te ervaren en te doen!

  Om jouw ondernemende competenties in kaart te krijgen en jouw vooruitgang te meten, maken we gebruik van “myEntreComp”: een programma gebaseerd op het Europese Framework EntreComp (the Entrepreneurship Competence Framework).

  Leerdoelen en programma
  De leerdoelen van deze module zijn gekoppeld aan de EntreComp competenties, zoals “Herkennen van kansen” en “Creativiteit en innovatief denken”. Het programma bestaat uit een combinatie van workshops, zelfstudie en opdrachten. Je ontvangt tijdens de workshops ondernemersgerichte kennis, past deze kennis toe en werkt aan je inzicht en vaardigheden door oefeningen, rollenspelen en praktijkopdrachten.

  On-site workshop | Victor van der Linden en Pasja Pauwels
  20 oktober, 17 november, 1 december | Eindhoven, Diepenbeek, Leuven

  Masterclass Ketensamenwerking in smart industry > Fontys lectoraat Industrial Engineering & Entrepreneurship.

  Technische innovaties kunnen niet landen in organisaties, zonder ook innovatie van bedrijfsprocessen. Daarnaast werken bedrijven steeds meer samen met klanten en toeleveranciers in onze netwerkeconomie. Vanuit ketensamenwerking zal daarom gewerkt moeten worden aan nieuwe organisatie- en verdienmodellen, andere processen en communicatievormen, nieuwe vormen van aansturing en leiderschap en een andere invulling van HR-vraagstukken om smart product-service systems en smart maintenance innovaties te verzilveren.

  Deze masterclass zal via een online gedeelte je de theoretische achtergronden met betrekking tot (open) innovatie en ketensamenwerking geven. We zullen met name toelichten welke business modellen er zijn in de huidige ketens en wat voor gevolgen die modellen hebben op de interne organisatie. We baseren ons daarbij op het boek van Wim Steenbergen (2018) Outsourcing Development and Life-Cycle Management. Via de on-site workshop zullen we dieper ingaan op de organisatieveranderingen die moeten plaatsvinden willen Smart Industry innovaties geïmplementeerd worden.

  On-site workshop door Dr. Yvonne Kirkels 20 oktober 2022 | Eindhoven

  Meer over Crossminds

  Klik hier

  CROSSMINDS Masterclasses

  Lees meer

  Wil jij je inschrijven voor Crossminds?

  CROSSMINDS wordt ingericht in het 1e semester van academiejaar 2022-2023.

  Schrijf je in!