Stages in de onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing

Onderzoekende, kritische, communicatief vaardige en pro-actieve studenten, daar ligt de focus van het nieuwe onderwijs. Het werkveld verandert immers snel en ons onderwijs verandert mee. Bij de inrichting van de onderwijsvernieuwing staat FHFM continu in contact met het werkveld via commissies, extern deskundigen en Partners in Education. Hun input heeft (mede) gezorgd voor een andere kijk op leren.

Opbouw onderwijs

Van jonge professionals wordt proactiviteit en zelfstandigheid verwacht. En dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen. Het onderwijs van FHFM sluit hierop aan. Deze vaardigheden worden vanaf dag één verwacht. In het eerste jaar coacht de hogeschool de student veelvuldig. Dit neemt elk jaar af. De student krijgt meer verantwoordelijkheid. Het curriculum is concentrisch. De student doet elke periode steeds meer kennis en vaardigheden op. Deze kennis staat altijd in relatie met de kennis en vaardigheden die de student al heeft. En dit is een voorwaarde om verder te gaan.

Stageperiode in jaar 2

Als gevolg van de onderwijsvernieuwing is gekozen voor een herpositionering van de stage in het curriculum. Hoe eerder de student in de praktijk werkt, des de betekenisvoller het leerproces wordt; een authentieke leeromgeving is een krachtige leeromgeving. In het nieuwe onderwijs start daarom de stageperiode in de tweede helft van het tweede studiejaar. Studenten Accountancy en Finance & Control lopen vijf dagen per week stage gedurende ongeveer vijf maanden. De studenten starten in februari 2017 met de oriënterende stage. Het zoeken van stages door de studenten zal in oktober van dit jaar gaan starten.

Studenten 'oude stijl'

Op dit moment volgt een klein aantal studenten onderwijs volgens de 'oude stijl'. Dit betekent dat zij stage lopen in semester 5. Deze studenten starten, net zoals de studenten 'nieuwe stijl', met zoeken in oktober en starten de stage in februari.

Sfeerafbeelding Fontys Figuur 1: schematische weergave opleiding