SWPBS conferentie 2022

SWPBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. De SWPBS aanpak zorgt ervoor dat alle leerlingen de meest effectieve interventies in de klas aangeboden krijgen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op scholen, mede door COVID. Er is aan alle kanten, vanuit scholen, overheid en de media meer aandacht gekomen voor kansengelijkheid voor alle kinderen. Er zijn het afgelopen jaar al veel bijeenkomsten georganiseerd over dit thema door allerlei instanties.Bij de voorbereiding voor de SWPBS conferentie, merkten wij dat er aan de ene kant steeds meer interesse komt voor het thema, en dat er ook initiatieven worden ontplooid en tegelijkertijd ook een soort van handelingsverlegenheid. De intentie van Kansengelijkheid is mooi, SWPBS lijkt bij te dragen aan kansengelijkheid, maar om dit verder concreet te maken is er meer nodig. In de voorbereiding van de conferentie hebben we al mooie voorbeelden kunnen verzamelen, maar we zijn ook op zoek naar een kader om kansengelijkheid op een SWPBS-wijze concreet vorm te geven.

De geplande SWPBS conferentiedagen van 8, 9 of 10 juni 2022 zullen niet in de oorspronkelijke wijze uitgevoerd worden. Er zal alleen op vrijdag 10 juni 2022 een werkbijeenkomst plaatsvinden over KANSENGELIJKHEID en SWPBS: Wat hebben we te doen?

Deelnemers worden uitgenodigd om gratis vanuit de SWPIBS kaders al werkende wijze tot kaders te komen voor de Nederlandse scholen. Linda van den Bergh zal een keynote verzorgen over Kansengelijkheid. Vervolgens zullen we in kleine groepen werken waarbij we de kennis en ervaringen van SWPBS-scholen willen ophalen om de kaders te concretiseren. Wie doet er mee op vrijdag 10 juni?

Programma

13.30-14.00Inloop met koffie/thee
14.00-14.15Welkom en toelichting
14.15-15.00Keynote Linda van den Bergh
15.00-16.30Aan de slag met stellingen uit de keynote
16.30-17.00Napraten met elkaar
Sfeerafbeelding Fontys

Keynote Linda van den Bergh
Kansen(on)gelijkheid? Benut de kracht in je team!

Linda van den Bergh, lector ‘Waarderen van diversiteit’, gaat in haar keynote in op de theorie en praktijk van kansen(on)gelijkheid. Ze gaat dieper in op de rol die opvattingen en verwachtingen van teamleden hierin spelen. Daarnaast neemt ze ons mee in de kracht van het team en manieren waarop de deze verder kunnen vergroten.

Meer informatie

Heb je nog vragen over deze conferentie, neem dan gerust contact op:
Telefoon: 08850 77133
E-mail: oso@fontys.nl

Locatie

Den Bosch
Fontys Hogescholen
Frans Fransenstraat 15