Over Fontys OSO

Het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) iseen spil in de kennisontwikkeling op het brede terrein van speciale onderwijsondersteuning. Zij wil haar leidende positie op het gebied van voortgezette professionalisering in Nederland behouden en versterken. Daarnaast ziet Fontys OSO het als haar maatschappelijke opdracht kennis te delen met het werkveld en met andere opleidings- en onderzoeksinstellingen.

Fontys OSO doet dit door te werken vanuit vier perspectieven: . Werkend vanuit deze perspectieven geeft Fontys OSO vorm aan haar functie als kenniscentrum op het gebied van vragen rond specifieke onderwijsondersteuning en heeft Fontys OSO de mogelijkheid maatwerk te leveren voor vragen van individuele leerkrachten, schoolteams, directie, samenwerkingsverbanden, gemeenten.

Aanbod

Fontys OSO biedt als erkende instelling naast de Master Special Educational Needs ook diverse practitioneropleidingen, cursussen en studiedagen aan.

Docenten

OSO werkt momenteel in drie regio’s. Elke regio staat onder aansturing van een teamleider/regiomanager. Zij recruteren bij voorkeur hun docenten en trainers uit de regio. Zij zijn bekend met het veld en onderhouden goede contacten met de scholen. Verder zijn OSO-docenten goed bekend met de praktijk van de dagelijkse praktijk van de speciale onderwijszorg. De meesten hebben er zelf gewerkt. OSO-docenten zijn praktijkmensen. Praktijkmensen met een academische achtergrond. Met name de praktijkachtergrond delen zij met de studenten.

 • Visie & belofte
  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  De medewerkers van Fontys OSO hebben up-to-date kennis over hun vakgebied, staan open voor nieuwe ontwikkelingen, experimenteren en dragen op interactieve wijze bij aan kennisontwikkeling in het vakgebied en het werkveld.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De medewerkers van Fontys OSO "zien" de ander, stemmen hun gedrag in wederkerigheid af op de behoeften, prioriteiten en doelen van de ander, ze zijn transparant in hun bedoelingen in lijn van de visie en mogelijkheden van Fontys OSO.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De medewerkers van Fontys OSO erkennen het perspectief van de ander, participeren op maatschappelijke ontwikkelingen, bevorderen de uitwisseling, samenwerking en partnerschap, dragen bij aan een professionele gemeenschap, integreren theorie, praktijk, persoon en omgeving.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De medewerkers van Fontys OSO handelen efficiënt en effectief, zien kansen en realiseren die, zijn proactief, creatief, innovatief en hebben lef, vragen zich af hoe iets sneller, slimmer en beter kan worden aangepakt, durven risico te nemen en zijn daarop aanspreekbaar.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De medewerkers van Fontys OSO geven ontwikkelingsgerichte feedback, stimuleren de ontwikkeling van opvattingen, waarden en ideeën, bevorderen enthousiasme, inspireren, zetten aan tot het willen verleggen van grenzen, bevorderen zelfwaardering van persoonlijk en professionele ontwikkeling, tonen respect voor verschillen, vragen feedback en staan daarvoor open.

 • Over Passend Onderwijs

  Opleiden voor Passend onderwijs: weg met de schotten!

  Interview met Hans Tijssen en Theo van Rijzewijk

  Kenniscentrum Passend Onderwijs

  Het Kenniscentrum Passend Onderwijs bundelt kennis over Passend Onderwijs vanuit de Fontys-instituten én het werkveld.