Partners

Partners Fontys OSO werkt samen met diverse partners in het onderwijs. Dit zijn o.a. de scholen/instituten waar deeltijdstudenten werken en hun onderzoek uitvoeren in het kader van de opleiding tot master Educational Needs. Ook schoolleiders en schoolbestuurders zijn gewaardeerde partners waarmee Fontys OSO in gesprek gaat over de actuele ontwikkelingen en mogelijke vragen vanuit het onderwijsveld. Fontys OSO is aangesloten bij het Platform Opleidingsscholen. Uiteraard zijn er ter verbetering van de opleiding en de verdieping van de praktische gebruikswaarde nog vele andere partners. Te denken valt aan andere instituten binnen Fontys Educatie, internationale betrekkingen en beroepsverenigingen. Met de andere twee opleidingsinstellingen voor speciale onderwijszorg vormt Fontys OSO het Werkverband Onderwijsinstellingen Speciale Onderwijszorg (WOSO).


Overzicht beroepsverenigingen:

Sfeerafbeelding Fontys

Het Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs (WOSO) bestaat uit Hogeschool Utrecht, Windesheim en Fontys. WOSO werkt rond de masteropleiding Educational Needs (EN) nauw samen met landelijke beroepsverenigingen.

Deze samenwerking bestaat uit het afstemmingsoverleg over de specifieke kennisbasis binnen de opleiding Master EN, werken aan afstemming van de beroepsstandaarden van de beroepsverenigingen en we informeren elkaar blijvend over nieuwe ontwikkelingen.

Onderstaande beroepsverenigingen en WOSO zijn verenigd in het netwerk: Platform WOSO – beroepsverenigingen.

Sfeerafbeelding Fontys

De LBRT is de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

De vereniging is opgericht voor alle remedial teachers zowel in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs als het beroepsonderwijs. Daarnaast kunnen RT'ers die werkzaam zijn vanuit een eigen praktijk, zich bij ons aansluiten. De LBRT heeft kwaliteitsbewaking en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van haar leden. Meer lezen over ons of ook lid worden kan op: https://www.lbrt.nl

Sfeerafbeelding Fontys

De NVS-NVL is de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders en is de onderwijsvereniging voor alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die het verschil maken voor leerlingen en studenten in het vo en mbo.

Onze leden begeleiden leerlingen naar hun optimale toekomst, of dat nu om loopbaanvraagstukken gaat, of om sociaal-emotionele. Om begeleiders daarbij te ondersteunen, geven we onder andere ons inspirerende vakblad Bij de Les uit, maken we de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator, hebben we de NVS-NVL Academie opgericht voor (bij)scholing en nascholing rondom actuele thema’s binnen de school en komen we op voor jou positie in en buiten de school! Meer lezen over ons of ook lid worden kan op www.nvs-nvl.nl

 

Sfeerafbeelding Fontys

De LBbb is de Landelijk beroepsgroep voor beeldbegeleiders en onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO).

Wij bieden landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan alle beeldbegeleiders die werken aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling. Om begeleiders daarbij te ondersteunen, geven we onder andere ons inspirerende vakblad Beter Begeleiden uit, maken we de Beroepsstandaard voor de beeldbegeleider , en verzorgen we (bij)scholing en nascholing rondom actuele thema’s binnen het onderwijs. Ook komen we op voor jouw positie in en buiten de school! Meer lezen over ons of ook lid worden kan op www.lbbb.eu

 

Sfeerafbeelding Fontys

De LBib is de Landelijk beroepsgroep voor intern begeleiders en onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO).

Wij bieden landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan alle intern begeleiders die werken aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling. Om begeleiders daarbij te ondersteunen, geven we onder andere ons inspirerende vakblad Beter Begeleiden uit, maken we de Beroepsstandaard voor de intern begeleiders hebben wij een competentiescan ontwikkeld, en verzorgen we (bij)scholing en nascholing rondom actuele thema’s binnen het onderwijs. Ook komen we op voor jouw positie in en buiten de school! Meer lezen over ons of ook lid worden kan op www.lbib.nl

Sfeerafbeelding Fontys

De LBab is de Landelijk beroepsgroep voor ambulant begeleiders en onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO).

Wij bieden landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan alle ambulant begeleiders die werken aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling. Om begeleiders daarbij te ondersteunen, geven we onder andere ons inspirerende vakblad Beter Begeleiden uit, hebben wij een competentiescan ontwikkeld, en verzorgen we (bij)scholing en nascholing rondom actuele thema’s binnen het onderwijs. Ook komen we op voor jouw positie in en buiten de school! Meer lezen over ons of ook lid worden kan op www.lbab.nl

 

Sfeerafbeelding Fontys

De LBgs is de Landelijk beroepsgroep voor gedragsspecialisten en onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO).

Wij bieden landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan alle gedragsspecialisten die werken aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling. Om begeleiders daarbij te ondersteunen, geven we onder andere ons inspirerende vakblad Beter Begeleiden uit, maken we de Beroepsstandaard voor de gedragsspecialisten, hebben wij een competentiescan ontwikkeld en verzorgen we (bij)scholing en nascholing rondom actuele thema’s binnen het onderwijs. Ook komen we op voor jouw positie in en buiten de school! Meer lezen over ons of ook lid worden kan op www.lbgs.nl

 

Sfeerafbeelding Fontys

De LBjk is de Landelijk beroepsgroep voor jonge-kindspecialisten en onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO).

Wij bieden landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan alle jonge-kindspecialisten die werken aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling. Om begeleiders daarbij te ondersteunen, geven we onder andere ons inspirerende vakblad Beter Begeleiden uit, maken we de Beroepsstandaard voor de jonge-kindspecialisten en verzorgen we (bij)scholing en nascholing rondom actuele thema’s binnen het onderwijs. Ook komen we op voor jouw positie in en buiten de school! Meer lezen over ons of ook lid worden kan op www.lbjk.nl

 

Sfeerafbeelding Fontys

De LBsb is de Landelijk beroepsgroep voor specialist begaafdheid en onderdeel van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO).

Wij bieden landelijke vertegenwoordiging van en ondersteuning aan alle specialisten begaafdheid die werken aan de verbetering van kennisoverdracht en interactie tussen leraar en leerling. Om begeleiders daarbij te ondersteunen, geven we onder andere ons inspirerende vakblad Beter Begeleiden uit en verzorgen we (bij)scholing en nascholing rondom actuele thema’s binnen het onderwijs. Ook komen we op voor jouw positie in en buiten de school! Meer lezen over ons of ook lid worden kan op www.lbsb.nl

Sfeerafbeelding Fontys

De IBvA is de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten.

Professionals die zich hebben gespecialiseerd in autisme bij geaccrediteerde internationale opleidingen kunnen lid worden van onze vereniging.
De IBvA staat voor netwerken, verbinden, leren van en met elkaar, intervisie, blijvende professionalisering en innovatie om in het dagelijkse werk blijvend en adequaat te kunnen (samen-) werken met mensen met autisme.
Door kwaliteit te blijven waarborgen en door bij te dragen aan deskundigheid van op autisme gerichte professionals, werkt de IBvA steeds aan optimaliseren van goede autisme begeleiding voor de persoon met autisme en diens netwerk.
We willen een klankbord en sparringpartner zijn voor iedere autisme-professional. Ieder jaar verzorgen we een aantal studiedagen en ontmoetingsmomenten.
Voor verdere info over onze beroepsvereniging en voor iedereen die een autismebegeleider zoekt op gebied van onderwijs, zorg en/of levensloopbegeleiding: www.ibva.info