Partners

De opleiding tot Master Special Educational Needs is een praktijkgerichte opleiding. De studenten verrichten doorgaans hun onderzoek in de school waar ze werken. Daarmee raakt de opleiding ook vaak de eigen aard van de school. De olievlekwerking van een onderzoek van een student in de schoolomgeving heeft vaak een positieve uitwerking op de algehele schoolontwikkeling en op de betrokkenheid van de individuele medewerkers. Niet zelden leidt de werking van een onderzoekswerkstuk tot andere vormen van professionalisering binnen de school.

Fontys OSO beschouwt schoolleiders en schoolbestuurders als de meest gewaardeerde partners.
Uiteraard zijn er ter verbetering van de opleiding en de verdieping van de praktische gebruikswaarde nog vele andere partners. Te denken valt aan universiteiten, uitgeverijen, andere Fontysinstituten, internationale betrekkingen, beroepsverenigingen, de andere opleidingsinstellingen voor speciale onderwijszorg. De deuren van OSO staan open voor medestanders als het gaat om verbetering van de onderwijsprofessional. En uiteraard is OSO voortdurend op zoek naar verbinding met het onderwijsveld.