EDEX Fontys Blended

EDEX Fontys Blended

De EDEX Fontys Blended editie, een co creatie tussen Fontys Pulsed en het scrumteam Fontys Blended Learning, is gericht op docententeams van Fontys Hogescholen. Ieder Fontys instituut wordt de mogelijkheid geboden om teams van 4 tot 6 personen op een tweedaagse ‘expeditie’ te sturen om ‘nieuw’ onderwijs te ontwerpen. EDEX Fontys Blended kan plaats bieden aan maximaal 90 deelnemers. Deze worden tijdens de tweedaagse verdeeld over drie ‘basecamps’ van 30 personen. Ieder basecamp heeft twee facilitators, eentje vanuit Pulsed en eentje vanuit het scrumteam.

Samen met de facilitators gaan docententeams vaststellen hoe blended onderwijs na Corona zo goed mogelijk in het fundament van de eigen opleiding/cursus of andere leereenheid te verweven is. Onderwijs blended vormgeven vraagt namelijk meer dan enkel het afstemmen van online en offline activiteiten. Het is belangrijk om na te denken over het fundament van de opleiding en welke positie online en offline onderwijs hierbij inneemt over de verschillende leerjaren heen.

Tijdens EDEX Fontys Blended gaan docententeams actief aan de slag met gerichte ontwerpstappen om tot een gedegen blended curriculum te komen. Docententeams nemen hun eigen ontwerpvraag mee naar de ‘expeditie’. Deze vraag vormt het startpunt van de tweedaagse ‘expeditie’. Tevens krijgen interne en externe best-practices een podium door middel van zogenaamde wonder moments. En ervaringsdeskundigen op het gebied van Blended onderwijs ondersteunen de teams just in time waar nodig.

Impressie 11 en 12 november 2021

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Programma

Het programma bestaat uit twee dagen, ofwel vier dagdelen. Dag 1 start met een gezamenlijke activerende kickstart en dag 2 eindigt met een borrel waarin wordt geproost op het succes. Na de middagpauze vinden er op beide dagen ‘wonder moments’ plaats. Deelnemers kunnen dan geheel naar eigen behoefte aansluiten bij inspirerende workshops/sessies die een relatie hebben met blended leervormen/keuzes verzorgd door docenten/experts uit het werkveld.

Verder gaan docententeams dus actief aan de slag met de meegenomen ontwerpvraag. Hierbij wordt er gewerkt vanuit een grof naar een fijn ontwerp. Ofwel, van een retrospective op Corona tot aan het formuleren van blended learning uitgangspunten (in relatie tot vijf uitgangspunten voor leren van Fontys) tot aan het maken van keuzes inzake fysieke en online leeractiviteiten en de wederzijdse versterking tot aan het daadwerkelijk ontwikkelen van leermaterialen. En alles wat daar nog tussen zit.

Teams die het totale proces doorlopen werken minimaal aan de volgende producten:

  • Van retrospectief naar blended uitgangspunten voor de opleiding
  • Vertaling uitgangspunten over de leerjaren heen
  • Grof ontwerp van curriculumonderdelen in bijvoorbeeld een bogenplan
  • Herontwerp van de weekflow qua dagdelenstructuur
  • Toetsprogramma op basis van eerder gemaakte keuzes
  • Leermaterialen ontwikkelen

Sfeerafbeelding Fontys