Sprint naar content

Studeren en Topsport

Fontys topsportbeleid en -regeling

Fontys is trots op haar topsporters en talenten op het gebied van sport. In de Fontys Focus Student 2020 benoemt Fontys dan ook dat ze studenten faciliteert in het ontwikkelen van hun talenten. Om de topsporters en talenten op het gebied van sport te ondersteunen in het ontwikkelen van hun (sport)talent naast hun studie, heeft Fontys een Topsportbeleid en een Topsportregeling opgesteld.

lees meer

Aanvragen Fontys topsport- of talentstatus

Ben je topsporter, dan kun je bij Fontys een topsport- of een talentstatus aanvragen. Deze status heb je nodig, wanneer je een beroep wil doen op voorzieningen uit de topsportregeling. Je kan een topsport- of een talentstatus aanvragen bij je (her)inschrijving in Studielink. Heb je deze status nog niet aangevraagd via Studielink, kijk dan hieronder hoe je ‘m alsnog kan aanvragen.

lees meer

Begeleiding van topsporters en talenten bij Fontys

Fontys kent een kleine 200 topsporters en talenten, die studeren aan ruim 30 verschillende Fontys-opleidingen binnen zo'n 20 verschillende Fontys-instituten. De uitgangspunten van het Fontys topsportbeleid en de topsportregeling zijn voor alle opleidingen gelijk. Wel verschilt het per opleiding hoe de voorzieningen uit de regeling worden toegepast. Daarom is het belangrijk dat de directe begeleiding van een topsporter plaatsvindt binnen het instituut, waar de topsporter of het talent studeert.

lees meer

Aanvragen faciliteiten topsportregeling

Wanneer je beschikt over een Topsport- of Talentstatus, kun je voorzieningen uit de topsportregeling aanvragen. De topsportregeling faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sport wel bij de organisatie van hun studie, maar niet bij de inhoud ervan. Een topsporter krijgt hetzelfde diploma als een niet-topsporter. Qua inhoud worden aan een topsporter dus dezelfde eisen gesteld als aan een niet-topsporter. De faciliteiten uit de topsportregeling hebben dus altijd als doel om je te helpen om topsport en studie zo te organiseren, dat je aan de inhoudelijke eisen van je studie kan voldoen.

lees meer

Topsportcoördinator Dirma Eisenga

lees meer

Topsporters en talenten in beeld

Fontys is trots op haar topsporters en talenten. Deze topsporters en talenten hebben eigenlijk twee carrières: één als sporter en één als student. De combinatie Topsport & Studie wordt daarom ook wel een Duale carrière genoemd. De ervaring leert dat docenten en medestudenten vaak meer begrip hebben voor de duale carrière van topsportstudenten, wanneer ze beter weten wat die 'topsport' inhoudt. Daarom brengen we hier een aantal Fontys Topsporters en Talenten en hun duale carrière in beeld.

lees meer