Negatief studieadvies

Uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar (propedeusefase), krijgen alle eerstejaars studenten een studieadvies: een uitspraak over de voortzetting van je opleiding.

Als je niet het vereiste aantal studiepunten hebt behaald, kan aan het studieadvies een afwijzing worden verbonden. Deze afwijzing is bindend. Je mag dan de opleiding niet verder vervolgen.

Let op: Voordat een bindend negatief studieadvies (BNS) wordt gegeven, moet Fontys je een waarschuwing hebben gegeven.

Als de propedeuse geldt voor meerdere opleidingen, dan geldt het BNS ook voor meerdere opleidingen, tenzij anders vermeld. Kijk voor de procedure in de Onderwijs- en ExamenRegeling OER van jouw opleiding.

Bijzondere omstandigheden

De examencommissie kan op verzoek rekening houden met eventuele bijzondere omstandigheden en moet je de gelegenheid geven jouw situatie toe te lichten. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, moet je dat tijdig melden bij jouw studentcoach.

Termijn

Als je een BNS hebt gekregen, dan wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand. Zet dan ook tijdig je studiefinanciering en studentenreisproduct stop, want anders berekent DUO een hoge boete.

Aan een BNS kan een termijn worden verbonden waarin heb je géén recht om opnieuw te starten met dezelfde opleiding. De termijn wordt vermeld in de OER van je opleiding. Je mag je wel inschrijven voor een andere opleiding binnen Fontys of informeren of je wordt toegelaten voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool.

Bezwaar maken?

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun  je een beroep indienen tegen het negatief studieadvies. Lees hier hoe je dat kunt doen

Maak hier een afspraak met een van onze studentendecanen.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys