Studieadvies

Fontys vindt het belangrijk dat iedereen weet hoe we als organisatie omgaan met het geven van studieadvies aan onze eerstejaars studenten. Altijd persoonlijk en op maat, maar de vorm van het advies kan verschillen. Het is belangrijk dat iedereen op dezelfde manier kan uitleggen aan onze studenten hoe zo’n advies tot stand komt, ook aan ouders en potentials. Hieronder wordt toegelicht hoe Fontys omgaat met het geven van studieadvies aan onze studenten.

Hoe is het studieadvies binnen Fontys geregeld?

Aan het eind van het eerste studiejaar krijgt (normaliter) elke student een studieadvies; een uitspraak over hoe de voortgang van de studie is. Een studieadvies (al dan niet bindend) ) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van de opleiding. Het advies heeft een betrouwbare functie voor studenten die minder kans hebben om hun studie succesvol af te ronden; en dus baat hebben bij een passende en tijdige verwijzing naar bijvoorbeeld een andere opleiding of juist de bevestiging van de juiste keuze. 

Fontys heeft ruim 130 opleidingen met een eigen inrichting en focus; de praktijk is dan ook overal anders. Wij vinden het enorm belangrijk dat elke student in het eerste jaar (opnieuw) een passende studiekeuze kan maken, zodat elke student op de juiste plek zit. We kijken daarom goed welke studenten we in huis hebben, waarvoor we hen opleiden en hoe we dat doen. De verscheidenheid binnen Fontys zorgt ook voor verschillende oplossingen die ervoor zorgen dat de student aan het eind van het jaar weet waar hij aan toe is. En of hij of zij op de juiste plek zit. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een maatwerktraject, soms via een bindend studieadvies en een andere keer via een doorstroomnorm. Maar altijd op maat en persoonlijk.

Negatief Studieadvies

Als je niet het vereiste aantal studiepunten hebt behaald, kan aan het studieadvies een afwijzing worden verbonden. Deze afwijzing is bindend. Je mag dan de opleiding niet verder vervolgen.

Let op: Voordat een bindend negatief studieadvies (BNS) wordt gegeven, moet Fontys je een waarschuwing hebben gegeven.

Als de propedeuse geldt voor meerdere opleidingen, dan geldt het BNS ook voor meerdere opleidingen, tenzij anders vermeld. Kijk voor de procedure in de Onderwijs- en ExamenRegeling OER van jouw opleiding.

Bijzondere omstandigheden

De examencommissie kan op verzoek rekening houden met eventuele bijzondere omstandigheden en moet je de gelegenheid geven jouw situatie toe te lichten. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, moet je dat tijdig melden bij jouw studentcoach.

Termijn

Als je een BNS hebt gekregen, dan wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand. Zet dan ook tijdig je studiefinanciering en studentenreisproduct stop, want anders berekent DUO een hoge boete.

Aan een BNS kan een termijn worden verbonden waarin heb je géén recht om opnieuw te starten met dezelfde opleiding. De termijn wordt vermeld in de OER van je opleiding. Je mag je wel inschrijven voor een andere opleiding binnen Fontys of informeren of je wordt toegelaten voor dezelfde opleiding bij een andere hogeschool.

Bezwaar maken?

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun  je een beroep indienen tegen het negatief studieadvies. Lees hier hoe je dat kunt doen

Maak hier een afspraak met een van onze studentendecanen.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys