Welkom bij Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Je hebt je aangemeld bij Studielink voor de studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Fijn dat je bij ons komt studeren! Voordat je start, is het verstandig deze pagina goed door te lezen. Hieronder hebben we veel nuttige informatie voor je bij elkaar gezet. Zo kun je je goed voorbereiden op je studie. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Inschrijven en financiën

Je hebt je aangemeld voor een opleiding. Dat betekent NIET dat je al ingeschreven bent. Je bent pas ingeschreven als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan. Ga regelmatig naar je Studielinkpagina en check je 'to do' acties.

Contact

Heb je nog vragen over je inschrijving of studielink? Neem contact op met Bureau Studentenadministratie.

In het hoger onderwijs betaal je elk jaar collegegeld. Collegegeldtarieven kunnen variëren. Dit is afhankelijk van factoren als nationaliteit, een tweede opleiding en de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.

Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld, maar in een aantal situaties is sprake van 'instellingscollegegeld'. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een tweede bachelor- of masteropleiding of als je uit een land komt dat niet hoort bij de Europese Economische Ruimte (EER). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en varieert per opleiding of per groep studenten.

Via de collegegeldmeter kun je bepalen welk collegegeldtarief voor jou van toepassing. De bedragen die genoemd worden zijn voor het hele jaar (12 maanden). Start je tussentijds of in februari, dan betaal je alleen voor het aantal maanden dat je ingeschreven bent.

Aan de informatie en tarieven in de collegegeldmeter kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe betaal je je collegegeld?

Het collegegeld betaal je via een digitale (incasso)machtiging, ineens of in termijnen (via Fontys). Op of rond 15 mei kun je je betaalgegevens invullen via Studielink.

Meer informatie over het invoeren van je betaalgegevens in Studielink kan je vinden op info.studielink.nl. Daarnaast is veel informatie te vinden in de Studielink VRAAGbaak – sectie betaalgegevens.

Na bevestiging vindt de eerste incasso plaats op of rond 25 september.

Regeling collegegeld

Betaalt een ander je collegegeld, dan kan je dit in Studielink aangeven. Na het invullen van je betaalgegevens ontvang je een email met een betaallink die je moet doorsturen aan diegene die voor jou het collegegeld gaat betalen. Via deze betaallink voert de betreffende persoon de eigen betaalgegevens in waarna het collegegeld van de opgegeven rekening geïncasseerd zal worden. Meer informatie hierover kan je vinden op info.studielink.nl en in de Studielink VRAAGbaak – sectie betaalgegevens.

Als je werkgever jouw collegegeld betaalt, bevestig je zelf, met je eigen bankrekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers. Mocht dit voor je werkgever niet voldoende zijn, neem dan contact op met je opleiding.

Subsidieregelingen

Een leven lang ontwikkelen wordt door de overheid met verschillende subsidies en regelingen gestimuleerd. Dat maakt een combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor zowel werkgevers als werknemers.

Deze lijst is echter niet uitputtend. Ook regionaal zijn er regelingen, bijvoorbeeld via het UWV.

Als je een bankrekening hebt bij een bank die niet is gevestigd in een SEPA land, ontvang je na invoering van je betaalgegevens in Studielink via email een betalingsovereenkomst of paymentletter. Je dient dan het volledige collegegeldbedrag vóór de start van de studie over te maken aan Fontys.
Als de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) het collegegeld voor je betaalt, geef je geen digitale machtiging af in Studielink. De betaling verloopt via deze Stichting.

Als je in een studiejaar ook aan een andere hoger onderwijsinstelling een opleiding wil volgen en je komt bij beide opleidingen in aanmerking voor wettelijk collegegeld, hoef je maar één keer collegegeld te betalen. Vóór aanvang van je opleiding kun je een Bewijs Betaald Collegegeld regelen via Studielink. Zie hiervoor het stappenplan ‘Betalen met Bewijs Betaald Collegegeld’ op info.studielink.nl.

Mocht het bij de andere onderwijsinstelling nog niet mogelijk zijn om via Studielink een Bewijs Betaald Collegegeld te regelen, neem dan contact op met je opleiding bij Fontys om je Bewijs betaald Collegegeld aan te vragen.

Een tweede inschrijving bij Fontys

Volg je al een opleiding bij een andere onderwijsinstelling en wil je een tweede inschrijving bij Fontys? Dan kan je ook een Bewijs Betaald Collegegeld regelen via Studielink. Dit document wordt dan via Studielink naar Fontys gestuurd. Zie hiervoor het stappenplan ‘Betalen met Bewijs Betaald Collegegeld’ op info.studielink.nl.

Mocht het bij de andere onderwijsinstelling niet mogelijk zijn om een Bewijs Betaald Collegegeld via Studielink door te sturen, neem dan contact op met je opleiding bij de andere onderwijsinstelling.

Twee of meer inschrijvingen bij Fontys

Wanneer je bij Fontys voor twee of meer opleidingen staat ingeschreven, geef je in Studielink één keer je betaalgegevens op voor Fontys en betaal je het totale bedrag aan collegegeld dat je voor de verschillende opleidingen moet betalen. Wanneer er sprake is van wettelijk collegegeld bij alle inschrijvingen, betaal je in totaal één keer wettelijk collegegeld. Voor studenten die reeds een graad hebben behaald en wettelijk collegegeld betalen, geldt mogelijk een uitzondering op deze regel. Neem in dit geval contact op met je opleiding.

Minor bij Fontys

Wat als je je hebt aangemeld voor een minor bij Fontys? Dan is het zaak dat je voor aanvang van je opleiding een origineel Bewijs Betaald Collegegeld stuurt van de instelling waar je collegegeld betaalt. Neem hiervoor contact op met je opleiding.

Wanneer je nog geen 18 jaar bent op het moment dat je je betaalgegevens wilt invoeren in Studielink, is het niet mogelijk een digitale (incasso) machtiging af te geven. Een digitale (incasso) machtiging is namelijk een contract met de bank en volgens de wet mag iemand onder de 18 jaar geen contract met de bank afsluiten. Is dit het geval, dan heb je een aantal andere opties om je betaalgegevens door te geven.

1. Iemand anders betaalt je collegegeld

Je geeft in Studielink aan dat iemand anders je collegegeld betaalt. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje Iemand anders betaalt je collegegeld.

2. Je wordt tussen 15 mei en 1 september 18 jaar

Wordt je tussen 15 mei en 1 september 18 jaar? Wacht dan met het invoeren van je betaalgegevens tot na je 18e verjaardag. Je kan dan zonder problemen een digitale (incasso) machtiging afgeven en bent nog op tijd om voor de start van het studiejaar ingeschreven te worden.

3. Betaling via betaalovereenkomst

Wanneer niemand anders je collegegeld kan betalen, kan je zelf betalen via een betaalovereenkomst door in Studielink aan te geven dat je bank niet in een SEPA land gevestigd is. Je dient dan het volledige collegegeldbedrag vóór de start van de studie over te maken aan Fontys.

Wanneer je in Studielink hebt aangegeven dat je zelf via een digitale incasso machtiging betaalt, heb je in Studielink onder het tabblad Betaling altijd de mogelijkheid om je rekeningnummer te wijzigen. Zie voor meer informatie over het wijzigen van je betaalgegevens via Studielink het bijbehorende stappenplan op info.studielink.nl of de Studielink VRAAGbaak.

Wanneer je je gaat herinschrijven kan je ervoor kiezen om de digitale incasso machtiging die je in een vorig studiejaar hebt afgegeven, te hergebruiken voor het komende studiejaar. Als je hiervoor kiest, hoef je geen nieuwe betaalgegevens op te voeren. Je moet dan nog wel aangeven of je ineens of in termijnen wil betalen.

Wil je je gegevens niet hergebruiken, dan moet je alsnog nieuwe betaalgegevens opvoeren volgens de gebruikelijke manier. Let op: deze optie is alleen beschikbaar als je zelf betaalt via een digitale incasso machtiging.

Is de incasso van je collegegeld niet gelukt? Dan kan het zijn dat je van Fontys een Tikkie ontvangt. Via de betaallink kun je snel en eenvoudig alsnog je betaling regelen, zonder dat je in de formele procedure terechtkomt. Betaal je de Tikkie niet? Dan ontvang je gewoon een herinnering.

Hoe weet ik zeker dat het Tikkie van Fontys is?

 • Fontys stuurt Tikkie middels SMS nooit via Whatsapp.
 • Naam Fontys staat in de URL (indien je geen zakelijke Tikkie ontvangt staat er geen naam in de URL).
Sfeerafbeelding Fontys
 • Zodra je op de link klikt en naar je bankomgeving gaat staat daar de IBAN van Fontys: NL17ABNA0552369276.
 • Een tikkie kan alleen naar een Nederlands 06nummer worden gestuurd.

Houd er rekening mee dat studiekosten sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.

Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

Nieuw: STAP: persoonlijk ontwikkelbudget
Sinds 1 maart 2022 kan je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal €1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van scholing.

Lerarenbeurs
Ben je al bevoegd leraar en wil je je verder specialiseren of je vakkennis vergroten? Vraag dan een lerarenbeurs aan. Je kunt de beurs krijgen voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Ook mag je de lerarenbeurs combineren met een andere regeling voor leraren.

Mijn opleiding

Lesdagen en -tijden van de deeltijdopleiding èn de verkorte deeltijdopleiding in 2022-2023:

dinsdag- en woensdagavond van 18.00 tot 21.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Let op: stages en excursies plan je zelf buiten deze tijden.


In week 37 starten de lessen. In week 35 en 36 staan een aantal introductie-activiteiten op de agenda.

Als je vakanties of andere activiteiten wilt plannen, is het handig te weten wanneer er geen lessen zijn.

Aanvullende eisen voor een Kunstopleiding

Voor een studie in het kunstvakonderwijs moet je talent hebben om te verbeelden. Daarom is er voor toelating tot een kunstvakopleiding een selectie aan de poort. Bij de Academie voor Beeldende Vorming (ABV) betekent dat een intake-assessment gebaseerd op je praktijkwerk en affiniteit met de kunsttheorie.

Toelatingsdag reguliere deeltijdopleiding
De toelatingsdag duurt ongeveer een dag (meestal een zaterdag) en bestaat uit een praktische opdracht. De aanwezige docenten voeren korte gesprekken met je naar aanleiding van je beeldende werk en je portfolio. Indien nodig volgt er een extra gesprek. Je hoort zo snel mogelijk of je toegelaten bent. 

Intake-assessment deeltijd verkort en duale opleiding
Voor de opleidingen deeltijd verkort en duaal krijg je een intake-assessment (gesprek).

Sfeerafbeelding Fontys

Welke opleiding je ook gaat doen, een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom organiseren we een introductiebijeenkomst waarbij je je studiegenoten leert kennen. Je maakt kennis met docenten en medestudenten; contacten die je tijdens je studie en in je verdere carrière van pas kunnen komen.

Het introductieprogramma voor de propedeuse studenten (4-jarige deeltijdopleiding) is op dit moment nog niet compleet, maar noteer de volgende momenten vast in je agenda. Het volledige programma ontvang je na de zomervakantie.

week 35, vrijdag 2 sept.: kennismaking met Rike Nijhuis-Brekveld, propedeuse coördinator, en rondleiding door de werkplaatsen.

week 36, dinsdagavond 6 sept.: stagevoorlichting door Ilse Melis, stagecoördinator

week 37: dinsdagavond 13 sept.: start van de lessen.

De nieuwe studenten van de verkorte deeltijdopleiding ontvangen het introductieprogramma na de zomervakantie. Mirjam Nelis is de hoofdfasecoördinator en zal je bij de start van het studiejaar welkom heten. De lessen starten in week 37 op dinsdagavond 13 sept.

Foto/Filmcamera (aanbevolen, niet verplicht)

Een foto/filmcamera is een onmisbaar gereedschap binnen de opleiding. Fotografie en film zijn onderdelen waar je in het eerste en tweedejaar mee in aanraking zult komen. In latere studiejaren is het je eigen keuze of je je verder wilt verdiepen in deze technieken. Daarnaast is het een prima registratiemiddel voor visuele gegevens, bijv. tijdens excursies. Wacht met aanschaf, want in de eerste les lichten we de specificaties van een geschikt toestel toe. Mocht je over een digitaal toestel beschikken, neem het ter beoordeling mee naar de eerste les. Het is mogelijk om een camera te lenen op de academie, dus aanschaf is niet verplicht.

We streven er naar om het bedrag voor de verplichte aanschaf van leermiddelen tot een minimum te beperken.

Verplicht materiaal:

 • Map 50x65 cm
 • Stanleymes
 • Schaar
 • Glazen jampot, doekje voor het schilderen
 • Doosje houtskool
 • Doosje Siberisch krijt
 • Kneedgum
 • Witte zachte Galet gum
 • Roestvrijstalen lineaal 50 cm
 • Derwent tekenpotloden 4H-2H-HB-2B
 • Rol crêpetape 18mm x 50 mtr
 • Kleine flacon Oost-Indische inkt
 • Kleine flacon Winsor and Newton tekeninkt in kleur naar keuze
 • Omsteekpenhouder en/of andere stalen tekenpen
 • Aquarelpenseel kunststof 6, 12 en 20
 • Daler Rowney System 3 acryl 500ml wit,  idem zwart
 • Kleuren: proces magenta, proces cyan, proces geel
 • Platte Lyonse kwast 8, 12
 • Varkensharen spalter 40 mm en 60 mm

Gereduceerd tarief

De materialen zijn als pakket tegen gereduceerd tarief te koop bij Antoon de Jong BV, Boomstraat 117 te Tilburg. De pakketten/materialen zijn vanaf 15 aug. verkrijgbaar (op maandagen gesloten). Deze zaak verleent gedurende je hele studie een korting van 20% op vertoon van je FHK-studentenpas. Houd er rekening mee dat je gedurende je studietijd regelmatig materialen dient te kopen. Docenten kunnen eisen stellen t.a.v. de gewenste kwaliteit van het materiaal. In de werkplaatsen kun je diverse materialen kopen en afrekenen met je pinpas. Daarnaast kun je tekenpapier, karton, houtskool, tape, potloden en gum aanschaffen bij de conciërges.

Museumjaarkaart

Wij vinden het van groot belang dat je in het bezit bent van een museumjaarkaart. We gaan veel op (verplichte) excursie. De aanschaf van een museumjaarkaart bespaart je veel geld tijdens je studie. De meest voordelinge optie verschilt per persoon. De museumkaart is wellicht iets duurder, maar geeft gratis toegang. Bij een CJP-abonnement krijg je meestal korting en zul je vaker moeten bijbetalen. De meest voordelige optie hangt dus af van de wijze waarop je de kaart wilt gaan gebruiken. Als je nog geen kaart/abonnement hebt, schaf het dan voor 1 september 2022 aan.

Literatuurlijst (verplicht)

Verplicht aan te schaffen literatuur:

 • Ad de Visser, Viceversa, geschiedenis van de Westerse Kunst en Architectuur, Uitgeverij Pels & Kemper, ISBN 9789079372119
 • Walter Geerts en René van Kralingen, Handboek voor leraren, Uitgeverij Coutinho (2016), ISBN 9789046907221
 • Ton Kallenberg, Bob Koster, Jeroen Onstenk en Wybren Scheepsma, Ontwikkeling door onderzoek, een handleiding voor leraren, Uitgeverij Thieme Meulenhof, ISBN 9789006955248
 • Hall, J, (2009), Hall's Iconografisch Handboek onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst, Nederlands Paperback ISBN 9789074310055
 • Visser, A. de, (2018) Hardop kijken met voetnoten. Een inleiding tot de kunstbeschouwing, Boom uitgeverij ISBN 9789024422203  

Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • Abonnement op KUNSTZONE, een tijdschrift voor Kunst&Cultuur in het onderwijs. Zie www.kunstzone.nl
 • A.A. van den Braumbussche, Denken over kunst, Uitgeverij Coutinho (2012)
 • Keri Smith, How to be an explorer of the world: een draagbaar museum, Uitgeverij Penguin Books (2011)

Laptop (aanbevolen, niet verplicht)

Zowel bij de meeste praktijkvakken als in de theorielessen, wordt de computer/laptop (en een aantal daarbij behorden softwareprogramma's) als instrument nadrukkelijk gebruikt. We zijn daarom van mening dat iedere student op elk moment in de studie over dit instrument moet kunnen beschikken. Wanneer je een laptop gaat aanschaffen, let dan op de volgende specificaties:

 • bij een Windows laptop: tenminste een intel multicore processor (i5 of i7). Besturingssysteem: minimaal Windows 7. Bij voorkeur een 64-bits-uitvoering vanwege video bewerkingssoftware, zoals Adobe Premiere (werkt alleen op 64 bits systemen);
 • bij een Apple laptop: tenministe een intel multicore i5, maar een i7 is sneller. Besturingssysteem: OSX 10.6 Snow Leopard of hoger (Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite);

Voor zowel de Windows als de Apple machines gelden de volgende specificaties:

 • tenminste 8 GB intern geheugen voor bijv. animatieprojec250 GB is 8-16 GB aan te raden);
 • tenminste een 250 GB harde schijf en 1 GB videokaart, maar hoger is aan te raden voor full HD en 4K films. Voor (extra) opslag van bijv. filmmateriaal is een externe harde schijf aan te raden met meerdere USB-aansluitingen (minimaal 2.0, maar mag ook 3.0 zijn).

NB: een firewire aansluiting kan zeer incidenteel van pas komen bij oudere types videocamera's, maar is niet noodzakelijk.

Software (aanbevolen, niet verplicht)

Tijdens de beeldende vakken wordt er regelmatig gewerkt met software van Adobe, bijv. Photoshop, Illustrator of Première en dat zijn ook handige programma's om opdrachten van andere vakken mee vorm te geven. Via de website Surfspot kun je tegen een gereduceerd tarief een Adobe Software pakket aanschaffen, zodat je er zelfstandig mee aan de slag kunt (dit vereist een goede laptop/pc). Op de academie zijn ook computers beschikbaar waar deze software al op geïnstalleerd is en waar je kostenloos gebruik van kunt maken, al mag je deze niet mee naar huis nemen. Een student abonnement afsluiten via Adobe Creative Cloud is ook een optie. Zeer veel handige Adobe apps/software voor ca. € 24,99 per maand (er zijn ook andere opties m.b.t. abonnementkeuze). Altijd up to date met betrekking tot de Adobe software. Aanrader!

Office 365 (gratis voor studenten)

Je hebt als Fontys student of cursist toegang tot de Fontys Cloudomgeving van Office365.

Je krijgt toegaging tot de volgende onderdelen:

 • Office Online: onder andere Word, Powerpoint, Excel, OneNote, Forms, Delve, Teams, Sway
  en OneDrive
 • OneDrive365: 1 TeraByte opslagruimte
 • Software om Office365 te installeren op je eigen apparaten (max. 5 laptops/smartphones)
  Je kunt gebruik maken van de Fontys cloudomgeving zolang je hier studeert.
Iedere academie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten heeft studentenkluisjes ter beschikking. Deze kluisjes zijn per jaar te ‘huur’ voor een borg van €25,-. Deze borg dien je te betalen met je studentenpas. Indien je voor een kluisje in aanmerking wilt komen kun je dit regelen bij de conciërgebalie van fase 1 (ingang Zwijsenplein). Zij verhuren de kluisjes en geven de sleutels uit. Je kunt een kluisje dus altijd maar voor maximaal 1 jaar huren. Aan het einde van het studiejaar dien je de sleutel in te leveren.

In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding en de toetsing binnen de opleiding. Ook vind je hier de informatie over de toelatingseisen en de begeleiding die je geboden wordt.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wie wat waar Fontys Kunsten

Inlog, e-mail en wifi

Na jouw aanmelding heb je een mail gekregen met jouw inloggegevens, je username en wachtwoord.

Open je e-mail online via mail.fontys.nl en log in met je Fontys account.

Je mail op je smartphone is natuurlijk wel erg handig. Hoe je dat instelt leggen we je uit.

Eduroam is een internationaal netwerk en met je Fontys inloggegevens kun je wereldwijd gebruik maken van een gratis veilige WiFi verbinding. Installeer de verbinding thuis alvast!

De IT Gids geeft informatie over het gebruik van de IT-voorzieningen binnen Fontys, zoals WiFi, e-mail, de studentenkaart en speciale aanbiedingen. (bijv. gratis MS Office365).

Op de meeste Fontyslocaties vind je een IT Servicepoint waar je terecht kunt met je
IT vraag.

Openingstijden IT servicedesk
werkdagen 8:00 - 17:00 uur

Fontys Studentenkaart

De Fontys Studentenkaart is onmisbaar in het dagelijkse leven bij Fontys. Je gebruikt hem:

 • om te printen en te kopiëren
 • voor het lenen van materialen
 • om te parkeren op de campussen

Zorg er daarom voor dat je je kaart op tijd in huis hebt.

Hoe te verkrijgen?

Je Fontys Studentenkaart wordt binnen 10 werkdagen naar je correspondentie-adres gezonden wanneer onderstaande stappen zijn afgerond.

Let op: hiervoor heb je je Fontys inloggegevens nodig. Die heb je na je eerste inschrijving per mail ontvangen.

STAP 1. Pasfoto uploaden (alleen desktop/laptop)

STAP 2. Inschrijving volledig afronden, inclusief het afgeven van de digitale machtiging voor de inning van het collegegeld.

Parkeren

Om onze locaties goed bereikbaar te houden is een aantal van onze campussen (o.a. Sittard, TF Eindhoven, Rachelsmolen Eindhoven en campus Stappegoor Tilburg) voorzien van slagbomen. Als student kun je op sommige campussen gratis parkeren. De slagbomen openen door middel van je Fontyspas of kentekenregistratie. Je kunt je kenteken hier registreren.

In Sittard, op het TU/e terrein Eindhoven en Emmasingel (De Witte Dame) in Eindhoven is het betaald parkeren. Meer over parkeren bij TU/e lees je (zodra je je Fontys inlogggegevens hebt) in de handleiding op portal/Connect (onder diensten, H&F). Lees meer over locatie Emmasingel.

Vragen over parkeren?

Mail je vraag naar parkeerbeheer@fontys.nl

Nadat je je hebt aangemeld bij 1 of meer opleidingen bij Fontys maken we een account voor je aan. Hierover ontvang je vrij snel na je aanmelding een mail.

Het account bestaat onder meer uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij adviseren je om de mail hierover goed te bewaren. Als je met de opleiding gaat starten heb je de gegevens uit de mail nodig.

Afzender mail: no-reply@fontys.nl

Onderwerp mail: Fontys account creatie/creation

Campus faciliteiten

Sfeerafbeelding Fontys

Kantine 'Het Cenakel'

'Het Cenakel' is de naam van de kantine van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) aan ingang Zwijsenplein 1 in Tilburg.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Het Cenakel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten aan Zwijsenplein 1 Tilburg Het Cenakel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten aan Zwijsenplein 1 Tilburg
Het Cenakel vanaf binnenplein FHK Het Cenakel vanaf binnenplein FHK

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Fotograaf: Jan van Ampting Fotograaf: Jan van Ampting

De mediatheek

De Mediatheek van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) is zeker het bezoeken waard:

 • Een locatie met een rijke geschiedenis, in ons prachtige historisch pand
 • Met een unieke collectie.

De mediatheek is:

 • een uitgebreide onderwijsvoorziening
 • een mediacentrum
 • én bibliotheek voor studenten, medewerkers en externe partners.
Een locatie waar alle (digitale) informatiebronnen voor studie aanwezig zijn. De mediatheek verzamelt, onderhoudt en levert informatie in fysieke en in digitale vorm ten behoeve van de het kunstenonderwijs. In samenspraak met de vakdocenten van de diverse opleidingen houden we dit aanbod up-to-date. Onze specialistische mediatheekmedewerkers ondersteunen studenten en docenten bij het zoeken naar informatie en het verwerken ervan.
Sfeerafbeelding Fontys

Openingstijden Mediatheek Kunsten

Ma: 08.45 - 20.00 uur
Di: 08.45 - 20.00 uur
Wo: 08.45 - 20.00 uur
Do: 08.45 - 20.00 uur
Vr: 08.45 - 17.00 uur
Gesloten tijdens de vakanties

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

De mediatheek ondersteunt het onderwijs via:

Hoogwaardige collectie

Een hoogwaardige collectie informatiedragers, zowel boeken als tijdschriften, ook in gedigitaliseerde vorm. De collectie bestaat uit: boeken, verslagen, tijdschriften, naslagwerken, scripties en project- en studiematerialen. Naast gedrukte informatie is er een collectie cd-roms, dvd’s en cd’s aanwezig. Ook op digitaal gebied hebben we je van alles te bieden! Via de website van de mediatheek zijn diverse (inter)nationale databanken beschikbaar. Daarnaast hebben we eBooks, eVideo’s en eJournals.

Informatie en (AV)begeleiding

Een informatiebalie waar medewerkers je begeleiden bij het vinden van de juiste informatie Computerwerkplekken, computers voor het bewerken van beeld en geluid, (kleuren)printers, scanners en apparatuur om video en geluid af te spelen. We hebben 18 pc’s voor algemene toepassingen, 2 catalogus pc’s en 2 videobewerkings pc’s.

Bij de AV-uitleenbalie kun je audiovisuele middelen lenen, zoals:

 • beamers
 • camera’s
 • video- en audiosets
 • muziekinstrumenten (studenten van Rockacademie)
 • Daarnaast beschikt de Mediatheek van FHK over zaken voor videomontage, een kopieerset dvd-vhs-dv.
 • Last but not least heeft FHK een eigen Av-specialist.
 • Ook kun je terecht voor verkoop van readers, opleidingsspecifieke materialen en kantoorartikelen (dvd’s, cd-roms, inbindmaterialen, etc.). Kopieer-, print- en scanfaciliteiten inclusief kleurenprinter, cd-branders, een inbindvoorziening en een snijapparaat zijn aanwezig.

Stiltewerkplekken en projectruimte

Een aantal ruimtes is te reserveren.

Informatiespecialisten Mediatheek FHK: Joop Meuleman, Mark van Dun, Karin Wouters, Susanne de Ranitz en Lieke Balk Informatiespecialisten Mediatheek FHK: Joop Meuleman, Mark van Dun, Karin Wouters, Susanne de Ranitz en Lieke Balk
Informatiespecialisten Mediatheek FHK. Fotograaf: Lieselotte Pennings Informatiespecialisten Mediatheek FHK. Fotograaf: Lieselotte Pennings
Foto: Susanne de Ranitz Foto: Susanne de Ranitz
Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) bevindt zich in het centrum van Tilburg, op loopafstand van het centraal station, goed bereikbaar per openbaar vervoer en nabij verschillende (betaalde) parkeergararages. Ook het winkelcentrum bevindt zich op een steenworp afstand.

Fietsenstalling

Aan de linkerzijde van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (bij ingang Zwijsenplein) bevindt zich een officiële stalling: 'Fietsenstalling Concertzaal'. Openingstijden Fietsenstalling. Oude dijk 2, Tilburg

Parkeren

Parkeren KoningspleinSchouwburg (Louis Bouwmeesterplein) of Emmapassage. Vrij parkeren is vrijwel niet mogelijk in de binnenstad.

Studentbegeleiding

Bij Fontys kijken we graag samen met jou wat je nodig hebt om zo succesvol mogelijk te kunnen studeren. Als student word je in jouw eerste jaar gekoppeld aan een studentcoach binnen je opleiding. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt bij (studiekeuze)vragen, volgt jouw prestaties en geeft waar nodig handige tips en begeleiding.

Er is meer

Soms zijn er omstandigheden die extra aandacht vragen tijdens je studie. Bijvoorbeeld bij faalangst, een moeilijke thuissituatie of het overlijden van een dierbare. Op Fontys Helpt vind je een overzicht van alle mogelijkheden voor jou!

Een functionele beperking in welke vorm dan ook, kan er voor zorgen dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan iemand zonder beperking. Of dat nu van fysieke of psychische aard is. Bij Fontys kijken we naar jouw mogelijkheden en begeleiden we jou wanneer je om wat voor reden dan ook beperkt wordt in je functioneren. Maak voorafgaand aan de opleiding een afspraak met één van de studentdecanen.

Voorbeelden van functiebeperkingen:

* Dyslexie
* Autisme
* ADHD/ADD
* Psychische klachten
* Chronische ziekte

Voorbeelden van voorzieningen en regelingen bij Fontys:

* Extra studiebegeleiding
* Extra tijd bij tentamens
* Online tool Kurzweil bij samenvatten, lezen en schrijven
* Vergroot lettertype
* Aangepast studierooster
* Aangepaste toetsvorm
* Extra jaar studiefinanciering van DUO
* Financiële regeling Fontys bij studievertraging (FOS-regeling)
* Huisvesting & toegankelijkheid

Niet over maar mèt studenten
Heb je goede ideeën? Fontys denkt en doet graag samen met jou mee! Je levert jouw bijdrage aan de verbetering van het onderwijs en de organisatie, maar werkt ook aan je eigen skills en ervaring. Denk bijvoorbeeld mee over de studentenapp, de catering, Fontys Connect, de inrichting van een curriculum, onderwijsfacilitering en nog veel meer! Of laat ons weten waar jij zelf nou graag een punt van maakt. Hoe? Mail naar cvm@fontys.nl  en samen kunnen wij het verschil maken.

Meedenken
Wil jij invloed uitoefenen op het beleid van Fontys? Dat kan. Fontys vindt het belangrijk om in gesprek met jou te gaan om tot kwalitatief goed onderwijs en een transparante organisatie te komen, waarin jij het beste uit jezelf kunt halen.

Je doet ervaring op met bestuurlijke activiteiten en werkt nauw samen met medewerkers van Fontys. Interesse? Mail ons (cvm@fontys.nl) en wij vertellen jou alle ins en outs over onze diverse medezeggenschapsraden.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.