Startthermometer

Reflectie-instrument voor eerstejaars

OpleidingFontysbreed
ThemaLoopbaanketen, studentcoaching en studiekeuze
Soort Reflectie-instrument
DoelgroepEerstejaars studenten
ContactpersoonLinda Oosterwijk
Evelyne Meens

Op maandag 18 november 2019 wordt de Startthermometer weer aangeboden aan alle voltijd eerstejaars studenten!
de ‘Startthermometer’ is een online reflectie-instrument dat de student al na de eerste lesweken en tentamens stil laat staan bij de eerder gemaakte studiekeuze en de eerste opgedane ervaringen. Hiermee houdt Fontys een vinger aan de pols bij hun eerstejaars studenten. Noodzakelijk, voor de studenten om goed te kunnen landen in de nieuwe onderwijsomgeving. En voor de studentcoach om waar nodig vroegtijdig bij te kunnen sturen. Bij eventuele vragen, twijfels of zorgen is er vervolgens gerichte hulp en coaching.

Op basis van factoren uit de Startthermometer is het mogelijk om al na de eerste lesperiode 50% van de uitvallers en 80% van de blijvers na het eerste jaar juist te voorspellen. Met name de tevredenheid over de studiekeuze blijkt al vroeg in het eerste jaar een doorslaggevende factor. Daarnaast geeft het instrument inzicht in waar studenten tegenaan lopen bij de start van hun studie, en waarbij zij een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit vormt de basis voor interventies waarmee het onderwijs nóg beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van de student. En daarmee bijdraagt aan studentenwelzijn.

Workshops Startthermometer

Ook dit jaar worden weer workshops aangeboden! In deze workshops wordt ingegaan op het bieden van handvatten hoe het (vernieuwde) instrument door coaches kan worden ingezet ten behoeve van de eigen student (eventueel met aandacht voor gespreksvoering) en als managementinformatie binnen jouw opleiding of instituut. Jouw behoeften kun je in het aanmeldformulier aanvinken. Ook als je de workshop vorig jaar hebt gevolgd kan deze weer interessant zijn voor jou.

Voor studenten

Voor studentcoaches