Aansluiting, oriëntatie en matching

Welke rol je ook hebt voorlichter, instroom- of aansluitcoördinator, docent, coach of marketing communicatie professional. Jouw doel is om de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Je hebt daarbij oog voor de unieke vraag van elke scholier. Binnen het programma werken voorlichters, instroom- en aansluitcoördinatoren, docenten, coaches en marketine communicatie professionals elke dag samen om dit te realiseren.

Op deze pagina vind je:

  • Beleidsinformatie
  • Tools en projecten
  • Netwerken 'Aansluiting' en 'Toeleverend onderwijs'
  • Mogelijkheden om aansluiting naar het toeleverend onderwijs te optimaliseren

Laat je inspireren door de voorbeelden van anderen en sluit je aan bij initiatieven die de juiste studiekeuze van scholieren en het studiesucces van onze studenten vergroten.

Hoe kun je de aansluiting binnen je instituut verbeteren?

Heb jij ideeën of concrete plannen om de aansluiting met het toeleverend onderwijs te versterken? Of wil je samen sparren over mogelijkheden die er zijn? Neem dan contact op met de werkgroep Aansluiting die Fontysbreed aan de slag is om samen met de instituten, het vo en het mbo de samenwerking te verbeteren.

naar de paginaUitgangspunten aansluiting, oriëntatie en matching

Elke student verdient optimale ondersteuning bij zijn of haar studiekeuze. Hierin werken we samen met de regionale scholen VO en MBO en ondersteunen we individuele scholieren in hun oriëntatietraject.

uitgangspunten

Ik wil me verdiepen in tools & Inzichten

Voor dit cluster zijn er door middel van verschillende projecten tal van inzichten opgedaan en tools ontwikkeld om van te leren en te gebruiken. Je vindt ze hier, verdeeld in thema's.

bekijk de tools & inzichten

Ik wil me aansluiten bij een netwerk

Netwerken aansluiting & instroom, toeleverend onderwijs, toeleverend onderwijs MBO en het accountmanagers netwerk

bekijk de netwerken

Ik wil me professionaliseren

Binnen het cluster aansluiting, oriëntatie an matching zijn er verschillende mogelijkheden om je te professionaliseren.

bekijk het aanbod

Het succes van onze student moet altijd het uitgangspunt zijn. Kijk daarbij steeds naar ‘hoe iets wél kan’ in plaats van ‘waarom niet’

Rosemarie Moonen
clusterexpert