Warm Welkom

OpleidingFontysbreed
Themastudentcoaching en oriëntatie, matching en toelating
Soort Project/experiment vanaf voorjaar 2019
DoelgroepScholieren, eerstejaars studenten
Contactpersoone.tonnaer@fontys.nl

Een goed begin is het halve werk

De overgang van het vo (voortgezet onderwijs) of mbo naar het hbo is een kwetsbare schakel in de studieloopbaan. Uit analyse blijkt dat redenen van studenten om het hbo in de eerste semester verlaten in de meeste gevallen de volgende zijn:

 • een verkeerde studiekeuze
 • een andere verwachtingen van het studeren hebben: niveau, vereiste vaardigheden etc.
 • een gebrek aan sociale integratie
 • vanwege persoonlijke omstandigheden.

In het project Warm Welkom focussen we ons vanaf het moment van aanmelding tot aan de eerst 100 dagen van de student.

Uit onderzoeken rondom studiesucces wordt zichtbaar dat deze periode heel belangrijk is voor de student om te ervaren of de studie bij hem of haar past en dat met goede begeleiding uitval voorkomen kan worden.

Op deze pagina vind je uitkomsten van verschillende pilots, toolkits, voorbeelden en achtergronden.

Hoe gaan we hiermee aan de slag?

Er zijn verschillende manieren hoe je binnen je eigen instituut of opleiding met een warm welkom aan de slag kunt gaan.
De volgende zaken mag en kan je van je de collega’s van het programma verwachten:

 • We bieden vanuit het programma verschillende handreikingen aan die studentcoaches kunnen inzetten in hun dagelijkse begeleiding.
 • Er wordt samen met jouw collega’s een interventie op maat ontwikkeld die aan het einde wordt o

     Doelgroep

     Eerstejaarsstudenten vanaf inschrijving tot aan de eerste 10 weken van hun studie.

     Belangrijkste opbrengsten

     Door middel van het project warm welkom …

     - wordt de student beter geïnformeerd voor en bij de start van de studie
     - vindt er eerdere signalering bij studenten plaats
     - wordt er sneller doorverwezen naar de juiste begeleiding
     - vindt er meer sociale integratie plaats binnen jouw opleiding
     - worden studentcoaches verder geprofessionaliseerd

     Werkende principes: De vier B's

     Basisveiligheid
     Voldoende informatie en een basis(klas) hebben om op terug te vallen.

     Binding
     Het ervaren van sociale integratie (je thuis voelen).

     Begeleiding
     Een vast aanspreekpunt en vertrouwde vraagbaak hebben (coach).

     Bevestiging
     Realistische ervaringen die de studiekeuze - al dan niet - bevestigen.

     Uitkomst Warm Welkom Project

     Maatwerk per opleiding

     Betrokkenheid van de instituten, met namen inzet van docenten, studentcoaches en medewerkers van bedrijfsbureaus is hierbij essentieel. De werkgroep Studiesucces faciliteert naast formats en communicatiemiddelen, professionalisering van studentcoaches en best practises ook advies bij instituten voor specifieke problematieken.

     Momenteel zijn er binnen Fontys enkele pilots gaande. Begin 2020 worden op deze pagina de inzichten gedeeld.

     Mooie voorbeeld van de opleiding Bedrijfskunde: Studenten informeren eerstejaars over practische zaken

     Bronnen/beeldmateriaal

     Deci, E., Ryan, R. (2002), Overview of Self-Determination Theory: An organismic Dialectical Perspective, in Handbook of Self-Determination Research, p. 3-34, Rochester.

     Dennis, J.M., Phinney, J.S., & Chuatecom, L.I. (2005). The role of motivation parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first-generation college students. Journal of College Student Development, 46(3), 223-236.

     Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. In R. van Schoonhoven, J. Maarse, & F. Studulski (Eds.), Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo (pp. 45-56). Utrecht: Sardes.

     Fontys Hogescholen. (2016). Fontys Focus 2020. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-ambities.htm

     Fontys Hogescholen. (2016). Fontys Focus Student. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-uitgangspunten/Beleidsagendas.htm

     Fontys Hogescholen (2017). Fontys Waardenset. Gedownload op 12 september 2018 van https://fontys.nl/Over-Fontys/Wie-zijn-wij/Onze-ambities.htm

     Meens, E.E.M. (2018). Motivation: Individual differences in students’ educational choices and study success. (Doctoral dissertation). Tilburg University.

     Meens, E. E.M., & Bakx, A. W. (2019). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education, 1-25.

     Meens, E.E.M., Bakx, A.W.E.A, & Denissen J.J.A. (submitted). The association between students’ academic need satisfaction and their motivation: the longitudinal change and stability of motivational profiles during a transition.

     Oosterwijk, L. (2019). Factsheet Fontys Hogescholen Onderzoek naar vier factoren die zorgen dat studenten blijven.