Partners in werken en leren

Schoolbesturen: partners in werkplekleren

De Nieuwste Pabo werkt zeer nauw samen met schoolbesturen uit heel Limburg, van Weert tot Eijsden. Samen met hen heeft de Nieuwste Pabo het huidig curriculum ontworpen. Ieder schoolbestuur heeft een aantal opleidingsscholen, scholen waar de studenten van de Nieuwste Pabo leren op de werkplek (het zogenaamde werkplekleren).
De partner-schoolbesturen zijn: Kindante, INNOVO, jongLeren, MosaLira, Movare, SKO Maasdal, SKO Mergelland, Spolt, Swalm en Roer en Triade.

Lerarenopleiding Sittard: partner in leren

De Nieuwste Pabo biedt in samenwerking met de Lerarenopleiding Sittard twee verschillende bi-certifieringstrajecten: één tot leraar Nederlands en één tot leraar aardrijkskunde en geschiedenis.

Het traject is bedoeld voor de excellente studenten. Studenten die in aanmerking komen voor dit traject voeren dit als 'plusprogramma' uit in de tweede helft in pabo 3, pabo 4 en in een vijfde studiejaar aan de Lerarenopleiding Sittard.

Voor meer informatie voor het traject leraar aardrijkskunde of geschiedenis kun je terecht bij Jack Claessen.
Voor meer informatie over het traject leraar Nederlands kun je terecht bij Susan Beckers.

Leerlingen aan het werk

Open Universiteit: partner in leren

De Academische Pabo is een initiatief van de Open Universiteit en de Nieuwste Pabo. Studenten krijgen zo de mogelijkheid om naast het reguliere traject aan de Nieuwste Pabo te beginnen met hun master Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Meer informatie over dit traject? Check onze site!

Sfeerafbeelding Fontys