Crossminds

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Projectomschrijving CROSSMINDS

CROSSMINDS is een Interreg Vlaanderen-Nederland project met als doel om een betere aansluiting tussen de vraag en het aanbod van kennis en de bijhorende kennisoverdracht naar bedrijven te bekomen. Het is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsinstellingen KU Leuven, UGent, UHasselt, Maastricht University en Fontys.

CROSSMINDS is gericht op studenten uit een opleiding in een technisch domein. Studenten uit de 3e en 4e bachelor, schakelstudenten, masterstudenten en postgraduaatsstudenten zijn welkom. Naast studenten nemen ook professionals deel.

Het project bestaat uit 5 masterclasses rond het overkoepelende thema ‘Smart Industry’. Studenten en professionals volgen samen een of meerdere masterclasses, vormen grensoverschrijdende virtuele teams en werken vervolgens samen een real life case uit. De onderwijsvorm van dit vak is hybride: naast online lessen en zelfstudie, wordt er per masterclass ook een fysieke sessie georganiseerd.

In elke masterclass wordt er één thema behandeld door één van de projectpartners.
De vijf thema’s die aan bod komen zijn:
1. Smart Building
2. Cleantech
3. Artificiële Intelligentie (AI) en Data Management
4. Ketensamenwerking
5. Smart Sensing: Advanced Electronics and Sensor Technology

Rondom de masterclasses wordt aandacht besteed aan de competenties benodigd om technologische ontwikkelingen daadwerkelijk om te zetten in innovatieve toepassingen, dit aan de hand van het EU-framework EntreComp.

De rol van Fontys Hogeschool

Masterclass EntreComp: ontwikkel je ondernemende mindset! > Fontys Centrum voor Ondernemerschap

Onder begeleiding van een trainer/coach van het Fontys CvO, ga je werken aan de ontwikkeling van een aantal ondernemerschapscompetenties, waarmee je je ondernemende mindset versterkt. Dit is verbonden aan de opdracht, waar je aan gaat werken met andere deelnemers (zowel studenten als professionals).

Je gaat onderzoeken in welke mate jouw ondernemende vaardigheden op een aantal gebieden zijn ontwikkeld en vanuit daar ga je verder werken aan de doorontwikkeling van deze competenties. Je wordt “ondernemender” en dat bereik je door te groeien in kennis, zelfkennis, inzichten en vaardigheden. We bieden een hele praktische module en je groeit als ondernemend mens door vooral te ervaren en te doen!

Om jouw ondernemende competenties in kaart te krijgen en jouw vooruitgang te meten, maken we gebruik van “myEntreComp”: een programma gebaseerd op het Europese Framework EntreComp (the Entrepreneurship Competence Framework).

Leerdoelen en programma
De leerdoelen van deze module zijn gekoppeld aan de EntreComp competenties, zoals “Herkennen van kansen” en “Creativiteit en innovatief denken”. Het programma bestaat uit een combinatie van workshops, zelfstudie en opdrachten. Je ontvangt tijdens de workshops ondernemersgerichte kennis, past deze kennis toe en werkt aan je inzicht en vaardigheden door oefeningen, rollenspelen en praktijkopdrachten.

On-site workshop | Victor van der Linden en Pasja Pauwels
20 oktober, 17 november, 1 december | Eindhoven, Diepenbeek, Leuven

Masterclass Ketensamenwerking in smart industry > Fontys lectoraat Industrial Engineering & Entrepreneurship.

Technische innovaties kunnen niet landen in organisaties, zonder ook innovatie van bedrijfsprocessen. Daarnaast werken bedrijven steeds meer samen met klanten en toeleveranciers in onze netwerkeconomie. Vanuit ketensamenwerking zal daarom gewerkt moeten worden aan nieuwe organisatie- en verdienmodellen, andere processen en communicatievormen, nieuwe vormen van aansturing en leiderschap en een andere invulling van HR-vraagstukken om smart product-service systems en smart maintenance innovaties te verzilveren.

Deze masterclass zal via een online gedeelte je de theoretische achtergronden met betrekking tot (open) innovatie en ketensamenwerking geven. We zullen met name toelichten welke business modellen er zijn in de huidige ketens en wat voor gevolgen die modellen hebben op de interne organisatie. We baseren ons daarbij op het boek van Wim Steenbergen (2018) Outsourcing Development and Life-Cycle Management. Via de on-site workshop zullen we dieper ingaan op de organisatieveranderingen die moeten plaatsvinden willen Smart Industry innovaties geïmplementeerd worden.

On-site workshop door Dr. Yvonne Kirkels 20 oktober 2022 | Eindhoven

Meer over Crossminds

Klik hier

CROSSMINDS Masterclasses

Lees meer

Wil jij je inschrijven voor Crossminds?

CROSSMINDS wordt ingericht in het 1e semester van academiejaar 2022-2023.

Schrijf je in!

We helpen je graag verder!Heb je een vraag of wil je over een van onze expertises meer weten? Neem gerust contact op of kom langs op ons ondernemersplein!