Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI)

Sinds enkele jaren werken we met een aantal organisaties uit het beroepenveld samen binnen Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI). Binnen deze CPI’s werken professionals, studenten en docent-onderzoekers, onder aansturing van onze lector, samen aan innovatieve beroepsproducten en worden nieuwe inzichten en kennis vergaard. Deze co-creatie binnen realistische werksituaties vormt het onderwijskundig uitgangspunt van een CPI.

Binnen een CPI word in een cyclus van drie jaar praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar vraagstukken die uit de praktijk komen. Studenten voeren daarnaast, onder begeleiding van een docent-onderzoeker, hun afstudeeronderzoek uit binnen de instelling waar we mee samen werken. Zij worden uitdrukkelijk gestimuleerd om niet alleen nieuwe kennis te verwerven, maar opgedane kennis ook dóór te geven aan stagebegeleiders en andere professionals binnen de instellingen.

Momenteel zijn er zeven CPI’s met elk hun eigen onderzoeksvraag. Het aantal CPI’s zal op termijn uitgebreid worden.

CPI Amarant

Centrale vraag: Op welke wijze kunnen professionals van de verschillende afdelingen binnen Amarantgroep alliantie met een grote diversiteit aan ouders verbeteren?

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Jeanine Strobbe

CPI Lunetzorg

Centrale vraag: Hoe kunnen professionals binnen het kinderdienstencentrum van Lunet zorg worden ondersteund bij de samenwerking met ouders met verschillende achtergronden, zodat zij aansluiten bij de behoefte van deze ouders?

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Petra Swennenhuis.

CPI Gastenhof (onderdeel van Koraal)

Centrale vraag: Hoe kunnen begeleiders van Gastenhof vorm geven aan de media-opvoeding van de jeugdigen die zij begeleiden, waardoor zowel jeugdigen als begeleiders bewust en verstandig met moderne media omgaan?

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Linda Zijlmans.

CPI Surplus VVE Spel Thuis

Centrale vraag: Op welke wijze draagt de rol van de ouder(s), spelbegeleidsters en ingezette methodieken bij aan de kwaliteit van de spelbegeleiding en de uitkomsten van Surplus VVE Spel Thuis in Breda?

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Inge Saris.

CPI Combinatie Jeugdzorg

Centrale vragen:

  • Is het zorgaanbod van Combinatie Jeugdzorg cultuur sensitief ten aanzien van niet Westerse migranten gezinnen?
  • Op welke manier kan Combinatie Jeugdzorg de identiteitsontwikkeling van migranten jongeren (12 jaar en ouder) methodisch stimuleren rekening houdend met de behoeften van ouders en cultuur?

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Frank van de Schans.

CPI Cello

Centrale vraag: 'Wat hebben jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking nodig om zich positief te kunnen ontwikkelen op het gebied van relatievorming en seksualiteit en wat hebben ouders en pedagogische professionals nodig om hen daarbij te ondersteunen?'

 Meer informatie? Neem contact op met projectleider Dilana Schaafsma

Meer informatie over samenwerking en/ of onderzoekswerkzaamheden?

Wil je meer weten over samenwerking met en/ of onderzoekswerkzaamheden bij Fontys Hogeschool Pedagogiek? Neem dan contact op met: Susanne Sinninge