IZO: Innovatie van Zorgopleidingen en Zorg in de regio Venlo e.o.

De zorg van de nabije toekomst vraagt om een omslag in de zorg en de zorgberoepen. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van burgers staan centraal. Daarbij is nauwe samenhang tussen zorg en welzijn.

In het project werken overheid, opleiders, werkgevers en ondernemers in de zorg samen om antwoorden op zorgvragen te formuleren. Daarbij willen de deelnemers experimenteren met andere vormen van (samen)werken. Uitgangspunt is dat meer flexibiliteit in werken en opleiden in de zorg ontstaan. In het project is niet alleen aandacht voor het opleiden van jongeren tot nieuwe beroepsbeoefenaars in de zorg, maar ook voor het verder opleiden van werkenden in de zorg.

Samen ontwikkelen we o.a. een opleidingsaanbod voor zorgprofessionals van de toekomst op MBO+ en HBO-(bachelor)niveau waarin leren, werken en innoveren worden geïntegreerd. Daarbij spelen Praktijklabs een belangrijke rol. Het praktijklab is een plaats buiten de school, in de praktijk waar leren, werken, ontwikkelen en innoveren in zorg samen komen. Daarbij zijn technologie in de zorg en sociale innovatie belangrijke thema’s.

Sfeerafbeelding Fontys

Het project wordt financieel ondersteund door:

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys