IZO: Innovatie van Zorgopleidingen en Zorg in de regio Venlo e.o.

De zorg van de nabije toekomst vraagt om een omslag in de zorg en de zorgberoepen. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van burgers staan centraal. Daarbij is nauwe samenhang tussen zorg en welzijn.

In het project werken overheid, opleiders, werkgevers en ondernemers in de zorg samen om antwoorden op zorgvragen te formuleren. Daarbij willen de deelnemers experimenteren met andere vormen van (samen)werken. Uitgangspunt is dat meer flexibiliteit in werken en opleiden in gezondheid ontstaan. In het project is niet alleen aandacht voor het opleiden van jongeren tot nieuwe beroepsbeoefenaars in de zorg en gezondheid, maar ook voor het verder opleiden van werkenden in de zorg en gezondheid.

Samen ontwikkelen we o.a. een opleidingsaanbod voor gezondheidsprofessionals van de toekomst op MBO+ en HBO-(bachelor)niveau waarin leren, werken en innoveren worden geïntegreerd. Daarbij speelt werkplekleren een belangrijke rol. Het werkplek is een plaats buiten de school, in de praktijk waar leren, werken, ontwikkelen en innoveren in gezondheid samen komen. Daarbij zijn technologie in de gezondheid en sociale innovatie belangrijke thema’s.

Vanuit het project IZO wordt de bachelor opleiding Gezondheid opgericht in Venlo. Deze opleiding wordt samen aangevraagd door Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool. De streefstartdatum van de bachelor opleiding Gezondheid is september 2020. Heeft u als organisatie interesse om deel te nemen aan deze opleiding of om te faciliteren in een leerwerkplek? Neem dan contact met ons op.

OP Zuid Europese Unie Sfeerafbeelding Fontys

Het project wordt financieel ondersteund door:

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys